เรียนไปด้วยกันกับ Workshop การสร้างเครื่องมือ

เรียนไปด้วยกันกับ Workshop การสร้างเครื่องมือ

สิ่งที่ได้เห็น จากการชื่นชมการสร้างเครื่องมือวิจัย

เหมือนได้เรียนไปด้วยกัน คือ ผู้วิจัยหลายคน เพิ่มสิ่งที่ต้องการเก็บเข้ามาเกินกว่าที่ตั้งใจไว้

หลายคนสอดคล้อง ก็ไปเติมในส่วนของนิยามเพิ่ม

 หรือ อาจจะตัดส่วนเกินออกไปก่อน

เป็นข้อควรระวัง ที่ต้องทบทวนย้อนไปย้อนมา ระหว่างเครื่องมือ วัตถุประสงค์และ นิยาม

คือ สิ่งที่ได้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับผู้เรียนวิจัย

กับ R2R รุ่น 4 รพ.สุราษฎร์ธานี

เพราะนี่ คือ บทเรียนที่ ทำกันไป เรียนรู้และแก้ไขกันไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน้าที่ความเห็น (0)