ครูบาอาจารย์ทุกท่าน.... แนวทางเดียวกัน [วิถีวัดป่า] (หมวดธรรมะ) 25.6.57

วิชญธรรม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสิ่งดีดีนี้ค่ะเขียนเมื่อ 

เคยปฏิบัติแบบเข้มครั้งหนึ่งที่ธรรมกมลา และไม่เข้มนักที่วัดต่างๆ ในกรุงเทพ

จึงเข้าใจว่าปัญญาจากการปฏิบัตินั้นอธิบายใครไม่ได้ จนกว่าจะได้ลงมือปฏิบัติเองค่ะ

ตอนนี้ห่างปฏิบัติจนกิเลสพอกหนาซะแล้ว

ขอบคุณอาจารย์ที่เอาคลิปมาเตือนสติ