ทำ ทำ ทำ สะสางงานค้างและที่คิดหรือตั้งใจจะทำ ๑๐.๔๙ - ๒๔.๐๐ น. ประมาณ ๑๓ ชั่วโมง