เห็นหลายคนพูดกันว่าคำว่า "ยู้" เป็นภาษาเฉพาะที่คนพิษณุโลก ใช้กัน จริงหรือเปล่าไม่ทราบ ผมเป็นคนพิษณุโลก จึงขอให้ความหมายคำนี้ ว่า เป็นคำกริยาหมายถึง การแสดงอาการโดยไช้ร่างกายของเรา เช่น มือ ไหล่ ก้น สะโพก ให้ถูกสิ่งของนั้นแล้วออกแรงให้สิ่งของนั้นขยับ เคลื่อนไหวไปตามที่ต้องการ น่าจะมีความหมายเหมือน ดัน ผลัก ถีบ กระมังครับ