กรณีศึกษาที่ ๔ กลุ่มสาธิตปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแม่ที่มีบุตร 0-5ปีเพื่อลดความเครียดและการใช้ความรุนแรงทางกายและวาจา

นพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน ได้เล่าถึงการทดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ แม่ 

เพื่อที่แม่มีความสุข ส่งผลดีทำให้ได้เด็กที่มีคุณภาพ มีใจความโดยย่อคือ


พ่อแม่ที่เครียด ทุกข์ ไม่มีความสุข ย่อมบันทอนศักยภาพในการเลี้ยงลูก

และอดไม่ได้ที่จะใช้ความรุนแรงกับลูกทั้งที่รัก

ทั้งนี้อาจมีความเคยชินในการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย

จึงได้ทดลองจัดบริการโดยนำรูปแบบกลุ่มปรับพฤติกรรมสุขภาพ

ด้านการจัดการอารมณ์มาใช้ในกลุ่มพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเด็กเลี้ยงยาก


กลุ่มอาสาสมัครคือเจ้าหน้าที่รพ.แกลง(๖ คน)หลังสัมภาษณ์เพื่อประเมินความตระหนัก

การจัดบริการเพื่อปรับพฤติกรรมสุขภาพในรูปแบบกลุ่มปิด แบ่งดำเนินกิจกรรมเป็น ๖ครั้ง

ตามขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพครั้งละ 45-60 นาที


ตัวชี้วัดสำคัญคือ จำนวนครั้งในการใช้ความรุนแรง ทางกาย วาจา กับลูกในแต่ละสัปดาห์

ผลการทำกลุ่มสาธิต ทำให้ทราบถึงความยากในการปรับพฤติกรรมสุขภาพด้านอารมณ์

ในการประยุกต์เพื่อใช้งานจริง ผู้เข้าร่วมจำเป็นต้องมีความมุ่งมั่นและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นตอนสัมภาษณ์เพื่อประเมินและสร้างความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงจึงสำคัญ 

และกระบวนการกลุ่มมีอิทธิพลต่อการเสริมพลังให้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้


ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๒ท่านกรุณาให้ความเห็นดังนี้

ชื่นชมการนำความรู้มาประยุกต์ใช้

เป็นการจัดการกับปัญหาที่เกิดในตัวพ่อแม่เอง

และที่สำคัญคือลงลึกไปที่ต้นตอ ตัวสกัดกั้น ที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้พ่อแม่แสดงพฤติกรรมรุนแรงกับลูก

 เช่นพ่อแม่ เหนื่อยเครียดกลัว

ทำให้มีการจัดการกับอุปสรรคที่เกิดภายในใจที่ทำให้เกิดปัญหา

ทำให้พ่อแม่เข้าใจ และมองเห็นว่าเป็นปัญหาจากตัวเอง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

การทำกลุ่มมีการชื่นชมกันและกัน สร้างความเชื่อมั่น 

ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ดังแผนภาพ

ผู้สนใจดูสไลด์เดิมได้ที่  5กลุ่มสาธิต.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานเสวนาชุมชนโรงเรียนพ่อแม่ ๒๕๕๗ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมสุดท้ายของงานเสวนา โรงเรียนพ่อแม่

เป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนเรียนรู้

ซึ่งต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยในการถอดบทเรียน

สัญญาว่าจะนำมาบันทึกเร็วๆนี้

คอยหน่อยน้าาาาาาาาา

เขียนเมื่อ 

ชอบใจกระบวนการทำงาน

มาเชียร์ทีมนพ.สมบูรณ์ โหตระวารีกาญจน ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณอ.ขจิต

ตอนนี้ขอเชียร์กับตันเจิร์ดก่อนครับ