เราจะนำของออกจากหม้อนึ่งเมื่อไรดี

สภาพความจริงในการทำ sterile Set ด้วยการนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดันสูง พบว่า 

-หม้อนึ่งแต่ละประเภท มีความลึก และขนาดหม้อที่ต่างกัน การระบายความร้อน ขณะแย้มปากหม้อ ย่อมต่างกัน
-การใส่ของนึ่งมากน้อย ย่อมมีผลต่อการระบายความร้อน
-อุณหภูมิ ความชื้นในห้องนึ่ง ในแต่ละวันย่อมแตกต่างกัน
-อุณหภูมิที่ใช้นึ่งของบางแห่งใช้ 121 บางแห่งใช้ 134 C
ฯลฯ

แล้วเราจะแย้มหม้อนึ่ง 2-3 นิ้ว ทิ้งไว้ 20-30 นาที รอให้ Set ในหม้อเย็นแล้วจึงนำออกไปเก็บ

ใช่คำตอบที่ถูกหรือ??????

หลักการง่ายที่เรานำมาใช้ คือ การวัดอุณหภูมิและความชื้น ในห้องนึ่ง เทียบกับอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง แล้วนำมาเทียบกับตารางการเกิดหยดน้ำ ณ ที่อุณหภูมิร้อน (ในหม้อนึ่ง) เจอกับอุณหภูมิเย็น (ในห้องนึ่ง) ตามระดับความชื้นที่วัดได้

แล้วเราจะพบว่า ระยะเวลาในการแย้มหม้อในแต่ละครั้งจะนานไม่เท่ากัน หม้อนึ่งขนาดเล็ก อาจใช้เวลา 20-30 นาที หม้อนึ่งใหญ่ ใช้เวลานานถึง 2 ชม. อุณหภูมิภายในหม้อจะลดลง จนไม่เกิดหยดน้ำภายใน Set เมื่อมากระทบกับอุณหภูมิในห้องนึ่ง


ตารางแสดงอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง ที่จะเกิดหยดน้ำ เมื่อต้องสัมผัสกับอุณหภูมิภายนอก หลังการนึ่งเสร็จ


ตัวอย่างการใช้ตารางการเกิดหยดน้ำ

หลังแย้มไว้ 15 นาที วัดอุณหภูมิในหม้อนึ่งได้ 43 C

วัดอุณหภูมิในห้องนึ่ง (บริเวณที่จะนำ Set ออกมา) อุณหภูมิ 34 Cความชื้นสัมพัทธ์ 65% นำค่านี้ไปเทียบกับค่าในตาราง.....

ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 65% อุณหภูมิภายในห้องนึ่ง 34 C ค่าในตารางตรงกับอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง 42 C

หมายความว่า ถ้าอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง ที่ 42 Cเมื่อนำ Set ออกจากหม้อนึ่ง Set จะสัมผัสกับอุณหภูมิห้องที่ 34 Cความชื้นสัมพัทธ์ 65% , Set นั้นจะเกิดหยดน้ำขึ้น เราควรแย้มหม้อทิ้งไว้อีกระยะหนึ่ง ให้อุณหภูมิภายในหม้อนึ่งลดลงต่ำกว่า 42 C*** (แต่ภายในหม้อนึ่งมีอุณหภูมิ 43 C)

สำหรับค่าที่คำนวณในตารางนี้ เราวัดอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ภายใน Set (ภายใน set ต้องมีอุณหภูมิสูงกว่าภายในหม้อนึ่ง) คิดว่าเราควรลบค่าอุณหภูมิที่วัดได้ภายในหม้อนึ่ง อีกประมาณ 3 องศา C (***จากตัวอย่าง อุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง 42 Cเมื่อปรับค่าควรให้มีอุณหภูมิภายในหม้อนึ่งต่ำกว่า 39 C )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน IC-CSSDความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...ขอบคุณค่ะ...