นายวีระพงษ์ สิโนรักษ์ (ครั้งที่ 18)

E22PAB
ครั้งที่ 18

สรุปบันทึกการฝึกปฏิบัติวิชาชีพประจำวัน   วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549                 หลังจากได้รับการอนุมัติจากอาจารย์วิจิตรให้ดำเนินการจัดทำโครงการเรื่องการจัดแสงในงานโทรทัศน์   วันนี้จึงได้ทำการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสงอย่างกว้างๆเพื่อนำข้อมูลมาจัดระเบียบข้อมูลและจัดแบ่งเป็นหัวข้อ  จากนั้นจึงจะเริ่มทำการหาข้อมูลในแต่ละหัวข้อเพื่อแยกย่อยต่อไป                 นอกจากนั้นยังได้ไปสังเกตการณ์การจัดรายการวิทยุเพื่อการศึกษา  ณ ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ETV) ซึ่งเป็นรายการ  ความรู้สู่ชุมชน  ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี  เวลา  09.00น. 11.00น.  เป็นรายการสด ซึ่งรูปแบบการจัดรายการนั้นจะเป็นการแนะนำและการให้ความรู้ในด้านต่างๆ  โดยการสัมภาษณ์วิทยากรทางโทรศัพท์  โดยจะมีการนัดวันและเวลาการออกอากาศกับวิทยากรไว้ก่อนล่วงหน้าและเมื่อถึงเวลาออกอากาศก็จะโทรไปหาวิทยากรและโอนสายเข้าห้องจัดรายการ  และจะมีการพูดคุยถาม ตอบ  กับวิทยากรไปจนจบรายการ  ในการทำงานแต่ละครั้งนั้นจะมีผู้ดำเนินรายการและคนรับโทรศัพท์เป็นผู้ช่วยในการต่อสายโทรศัพท์ให้กับคนจัดรายการ  และจะมีเจ้าหน้าที่เทคนิคอยู่ 1 คน  คอยช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุขัดข้อง    การจัดรายการ  ความรู้สู่ชุมชน  ในวันนี้โดยรวมนั้นก็ราบรื่นทุกอย่าง  ขาดแต่ก็เพียงปัญหาอันเกิดจาก  CD สปอตรายการที่มาแทรกในรายการนั้นมีปัญหาเรื่อง Format ของแผ่นกับเครื่องเล่นไม่ตรงกัน  ทำให้การเล่นแผ่นมีปัญหาในบางช่วง  เนื่องจากสปอตตัวนี้นั้นเป็นครั้งแรกที่นำมาใช้                

       ประสบการณ์และความรู้ที่ได้ในวันนี้ การเตรียมตัวหรือการทำ Pre-Production หากไม่แม่นยำหรือการเตรียมตัวที่แน่นอนแล้วจะทำให้เกิดการผิดพลาดขึ้นได้  จากการซักถามข้อผิดพลาดจากเจ้าหน้าที่ในฝ่ายแล้วทำให้ทราบว่า  Format เดิมของสปอต CD  ที่นำมาใช้ในครั้งนี้เป็นรูปแบบ DVD แต่เครื่องที่นำไปเปิดนั้นเป็น CD ทำให้เครื่องไม่แสดงผลค่าที่อ่านได้  ว่ากำลังล่นอยู่ในแทรคเท่าไร  ทำให้ผู้ดำเนินรายการผประสบความผิดพลาดในการเปิดแผ่น  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คำสำคัญ (Tags)#ครั้ง18

หมายเลขบันทึก: 56973, เขียน: 02 Nov 2006 @ 16:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)