FMS Day 458

benzduzija
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สวัสดียามเย็นครับ พี่ๆชาว G2K ในวันนี้ภารกิจของผมนั่นหลากหลายครับ มีดังนี้ครับ
- รับเอกสารเข้า / เกษียณหนังสือถึงคณบดี
- ปรับแต่งรูปแบบของเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ (เวอร์ชั่นเก่า) ในส่วนของเมนูด้านข้าง
 และอื่นๆ ให้ดีกว่าเดิม ครับ สามารถเข้าชมได้ที่ www.fms.psu.ac.th
- ไปรับไวนิลจากร้านทำไวนิล ซึ่งเป็นไวนิลของงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ NCAM 2014
- ทำรายงานรูปแบบของระบบไอทีของคณะ ในส่วนของการกรอกแบบฟอร์ม ได้ 3 หน้าครับ


- ปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ โดยใช้ Theme และโครงสร้างใหม่ ดังรูปครับ

- ทำหนังสือขออนุมัติจัดทำไวนิลประชาสัมพันธ์ NCAM 2014 บริเวณด้านหน้าคณะฯ
- ประชาสัมพันธ์งาน NCAM 2014 ผ่านช่องทาง Fanpage Facebook ของคณะฯ
 สามารถเข้าไปชมได้จาก ลิงค์นี้ครับ >>> www.facebook.com/fmsmagnet
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตทำงานในรั้วเฉดม่วงความเห็น (0)