เป้าหมายในการเรียนสิทธิมนุษญชน

       ในโลกเราทุกวันนี้มีการเหลื่อมล้ำอยุ่ในหลายๆด้าน ซุึงหนึ่งในนั้นก็มีด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ สังเกตได้จากประวัติศาสตร์ และข่าวสารและในปัจจุบันวงการข่าวสารกว้างไกลและพัฒนาขึ้น ทำให้สังเกตได้ว่า มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทั่วทุกมุมโลก อย่างเช่นใกล้ตัวในเรื่อง โรฮิงญา สงครามซีเรีย และในชีวิตจริงของเราก็เห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนใกล้ตัวมากมาย แต่ทำอะไรไม่ได้ เช่น เห็นเด็กขอทาน แรงงานเด็กต่างๆ แรงงานต่างด้าว

     ทำให้ข้าพเจ้าตะหนักว่า คำว่าสิทธิมนุษยชน นั้นคืออะไร ความหมายเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าเข้าใจหรือไม่และกฏหมายคุ้มครองสิทธิมนุษยชน มีหรือไม่ คุ้มครองมากแค่ไหน มีองค์กรอะไรคุ้มครอง โดยเฉพาะในประเทศไทย คุ้มครองในส่วนนี้ในระดับไหน เท่าเทียมกับประชาคมต่างๆหรือไม่ ทำให้ข้าพเจ้าต้องการศึกษาให้เข้าใจในเรื่องนี้ในฐานะนักศึกษากฎหมาย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน HR-LLB-TU-2556-TPCความเห็น (0)