GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

กิตตินุช(2)

เรื่อง นักศึกษารับหนังสือส่งตัว

ในวันนี้เวลา  13.00 น. มีการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อรับหนังสือส่งตัว  โดยมี ดร.รสสุคนธ์  มกรมณี  และ  ผศ. บุญเที่ยง จุ้ยเจริญ เป็นผู้ดูแล  ซึ่งในโอกาสนี้ ดร.รสสุคนธ์  ได้สังเกตการแต่งตัวของแต่ละคนและความพร้อมของนักศึกษาว่ามีควมร้อมมากน้อยเพียงใด ซึ่งพบว่านักศึกษาทุกคนมีความพร้อมที่จะเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ooky
หมายเลขบันทึก: 56631
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)