วันนี้(31 ต.ค.49 เวลา 12.00 น.)ม.ขอนแก่น นำทีมโดย รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร ได้เชิญบุคลากรที่จะร่วมเดินทางไปเสวนาฯUKM ที่ จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ย.49 ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ ลปรร.โดยให้ทุกท่านได้ซ้อมนำเสนอในหัวข้อที่ทางเจ้าภาพกำหนด บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมื่น ทุกคนhappy แถมบางท่านได้เสื้อเหลืองติดมือไปด้วย(เพราะตัวเดิมใส่บ่อย ซักบ่อย เก่าไปตามอายุการใช้งาน)