ธีรภัทร 2

  ติดต่อ

  รับหนังสือส่งตัวฝึกงาน  

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2549

วันนี้มารับหนังสือส่งตัวฝึกงาน นักศึกษาแต่ละกลุ่มรับเอกสารต่างๆ

ดังนี้

  1.  หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
  2. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม
  3. กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2549   1ฉบับ
  4. แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนฯ (ETI 01) 1ฉบับ
  5. แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ (ETI 02) 1ฉบับ
  6. บัญชีการลงเวลาปฏบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน 1 เล่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ธีรภัทร สุดาทิศ 4641870005

หมายเลขบันทึก: 56622, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:12:55+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #รับหนังสือส่งตัวฝึกงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)