GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ธีรภัทร 2

รับหนังสือส่งตัวฝึกงาน

วันอังคาร ที่ 31 ตุลาคม 2549

วันนี้มารับหนังสือส่งตัวฝึกงาน นักศึกษาแต่ละกลุ่มรับเอกสารต่างๆ

ดังนี้

  1.  หนังสือส่งตัวนักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน
  2. คู่มือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีและสารสนเทศ จำนวน 1 เล่ม
  3. กำหนดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพประจำภาคเรียนที่ 2/2549   1ฉบับ
  4. แบบประเมินคุณลักษณะและการปฏิบัติตนฯ (ETI 01) 1ฉบับ
  5. แบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ (ETI 02) 1ฉบับ
  6. บัญชีการลงเวลาปฏบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน 1 เล่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 56622
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)