สิบตำรวจเอก สินสวัสดิ์ โพนเฉลียวลูกหลานชาวหนองสรวง   กับการทำงานและการเรียน

...ตำรวจโต่ย  เข้ามาเสี่ยงโชคในเมืองใหญ่เมื่อหลายปีที่หลายมา เป็นคนสนุกสนานคอเหล้า นับว่าซ่าสุด ๆ พื้นฐานเพื่อนคนนี้เป็นคนเรียนดีถึงขึ้นดีมาก แต่เพื่อนคนนี้เป็นคนชอบเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ จนกระทั่งสอบติดนักเรียนพลตำรวจและเรียน มสธ.ด้วย ก็จวนจะจบแล้ว ..

 หลักการทำงานคือ...". ความคาดหวังคือเหตุการณ์ การกระทำคือความจริง "

....ก็ขอเป็นกำลังใจรุ่นน้อง ๆ ที่กำลังจะจบการศึกษาไม่มีสิ่งใดได้มาโดยง่าย แต่หากเราไม่ขนขวายและสู้ทน....จนกว่าเราจะ"พอเพียง"