" แม่ฮ่องสอนโครงการที่จะมีสนามบินเล็ก เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของไทย  และต่อไปไน่แน่ อาจจะเป็นสนามบินพานิชย์แห่งใหม่ก็ได้นะครับ

.....ผมไม่เคยไป...แม่ฮ่องสอนแต่ก็ดูที่ภาพถ่าย สวยงามดีครับ แค่ไปถึงเชียงใหม่และเชียงรายเอง... เชียงรายไปบ่อยครับเพราะเยี่ยมคุณย่าทุก ๆ ปีที่มีโอกาส...

......." แม่เอ๋ย....แม่ฮ่องสอน

แม่เจ้าวอน พาเที่ยวเมืองแห่งฟ้าหมอกเมฆสวรรค์

แม่หมอกฟ้าเอ๋ย............

เจ้าชั่งงามดั่งเทพนิยาย

เชิญเอ๋ย...เชิญไปเที่ยวชม

เมืองแห่งหมอกฟ้างาม

ดินแดนแห่งขุนเขา ที่คนเขาเล่าขานสืบทอดตำนานมา..."