การปฏิรูปการศึกษารอบ 2 นี้ คงมีอะไรดีๆกว่ารอบแรกโดยเฉพาะในเรื่องที่กระทบต่อความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนของข้าราชการชั้นผู้น้อย