เรียน  ท่านผู้มีจิตเมตตา

เนื่องด้วยขณะนี้แถบที่ราบภาคกลางและตะวันออกของไทย
ได้เกิดเหตุน้ำท่วม โดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 200 ชีวิตแล้ว
และเจ็บป่วย ประมาณเรือนแสนคน
ประชาชนหลายส่วนใน 43 จังหวัด ไร้ที่อยู่อาศัย ข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอ
เรือกสวนไร่นาได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก
ต้องการทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือเเละฟื้นฟู

สามารถช่วยเหลือโดยการบริจาคเงินทาง

1.  สภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี...สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
บ/ช กระแสรายวัน เลขที่  045-3-04190-6

โปรด fax  สำเนาใบโอนพร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ที่จะให้สภากาชาดไทยออกใบเสร็จรับเงิน ที่ fax
เลขที่ 02-2500120  โทร. 02-256 4068-9
หรือบริจาคด้วยตนเองที่ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย (ในเวลาราชการ 8.30-16.30น)
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-255 9911 ,  02-256 4441-3


..................................................................................................


2.  มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๘๒-๙๕๙๖,๐๒-๒๘๑-๑๙๐๒
โทรสาร : (๖๖๒) ๐๒-๒๘๑-๑๔๒๓

ท่าน ผู้ที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นเงิน หรือสิ่งของกรุณาติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิฯ ในบริเวณกรมประชาสงเคราะห์ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรู-พ่าย กรุงเทพฯ 10100 หรืออาจส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเป็นเช็คธนาคาร ,ดร๊าฟท์, ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายในนามมูลนิธิประชานุเคราะห์ฯ หรือธนานัติ สั่งจ่าย ปท. สวนจิตรลดา หากท่านโดยเสด็จพระราชกุศลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะขอตั้งทุนไว้ในมูลนิธิฯ ก็ได้ซึ่ง
มูลนิธิฯ จะแยกบัญชีไว้ เพื่อนำเฉพาะดอกผลไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ส่วนเงินทุนของท่านยังคงอยู่ตลอดไป ครั้งต่อไปท่านจะโดยเสด็จพระราชกุศลจำนวนเท่าใดก็ได้ นอกจากนี้ ท่านยังขอตรวจสอบยอดเงินทุนของท่านได้ทุกเวลา

.................................................................................................
3.  รัฐบาล ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน ๔๖ จังหวัด โดยผ่านทางบัญชี
“กองทุนเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี”
ธนาคารออมสิน สาขาทำเนียบรัฐบาล
เลขที่บัญชี 00-0025-20-014972-3


?    * * หรือบริจาค ณ สถานที่ที่ท่านสะดวกก็ได้ครับ  พี่น้องชาวไทยผู้ประสบความเดือดร้อนกำลังรอ น้ำใจจากท่านอยู่  ไม่ว่าจะเป็น เงิน สิ่งของ น้ำ อาหาร เสื้อผ้า  ยารักษาโรค
?    นี่ก็ใกล้หน้าหนาวแล้วครับ คงต้องทนกับสภาพน้ำขัง และอากาศหนาวอีกด้วยแน่ ๆ

* * * ขออำนาจแห่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  ได้โปรดค้มครอง ปกปักรักษาให้ท่านผู้มีจิตเมตตาให้ประสบกับความสุข ความเจริญในหน้าที่การงานทั้งปวง อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บใดมาเบียดเบียนทุกท่านเทอญ
อนฺนโท พลโท โหติ
วตฺถโท โหติ วณฺณโท
ยานโท สุขโท โหติ
ทีปโท โหติ จกฺขุโท

ผู้ให้ข้าว ชื่อว่าให้กำลัง
ผู้ให้ผ้า ชื่อว่าให้ผิวพรรณ
ผู้ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสุข
ผู้ให้ประทีปโคมไฟ ชื่อว่าให้จักษุ