p o c h

 

วันนี้เป็นการทํางานครั้งเเรก โดย อ. ให้สมาชิกในเวป http://gotoknow.org  เเละ อ. ก็ส่งไปไปคิดหัวข้อ ของงาน เเละมานําเสนอ ในอาทิตย์หน้า