Blog Ranking in Planet MSUKM "กลุ่มบล็อก การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม" 57 อันดับบล็อกที่มีบันทึกมากที่สุด (31 ต.ค.2549)"

รายงานจำนวนบันทึกที่ปรากฏใน blog ในกลุ่มบล็อกการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ของ ท่านพี่@ wichit chawahaรวบรวมสถิติจนถึงวันที่ 31 ต.ค.2549 เวลา 15.00 น.ครับ
โดยรายงานเป็นช่วงของจำนวนบันทึกที่มีในบล็อก เพราะบันทึกมีการเพิ่มอยู่ตลอดเวลาครับ
มาดูกันเลยครับใครอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่


คลิกดูการรายงานอันดับบล็อกครั้งก่อนๆ ที่นี่

 

 

อันดับ) MSU-KM blog   by     = total
1 ) KMI Thailand Prof. Vicharn Panich = 1961 - 1970
2 ) ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น JJ = 1001 - 1010
3 ) beemanNUKM beeman = 691 - 700

4 ) ความรู้คือพลัง นาย ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ = 301 - 310

5 ) ข่าวประกาศ & คู่มือการใช้ ดร. จันทวรรณ น้อยวัน = 281 - 290
6 ) Community Based Research จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร = 181 - 190

7 ) เล้าข้าวศึกษา ออต = 161 - 170

8 ) ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นาย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม = 151 - 160
9 ) khajit's blog นาย ขจิต ฝอยทอง = 131 - 140
10 ) Beyond "KM" beyondKM = 111 - 120
11 ) รุจโรจน์ แก้วอุไร [จากโน้ตของผม] รุจโรจน์ = 91 - 100
12 ) งานพัฒนาบุคลากร เมตตา = 81 - 90
13 ) คนไร้กรอบ คนไร้กรอบ = 61 - 70
14 ) MSUKM-Panda Panda = 51 - 60

15 ) Blog By Mr. wichit chawaha @ wichit chawaha = 51 - 60

16 ) km on the way toom_kmi = 41 - 50

17 ) กองกลาง มมส. อ้อ - สุชานาถ = 31 - 40

18 ) หน่วยตรวจสอบภายใน ม.มหาสารคาม audit3. = 21 - 30
19 ) Msu Digest สะเก็ด มมส.. นายบอน = 21 - 30
20 ) qa-kamphanat Mr. kamphanat archa = 11 - 20
21 ) Bonjour : Sawasdee นาย สมหวัง เพ็ชร์กลาง = 11 - 20
22 ) การวิจัยการศึกษา นาย ทองสง่า ผ่องแผ้ว = 11 - 20

23 ) Panda E-learning Panda = 11 - 20

24 ) วิมานเทพ นาย สวัสดิ์ วิชระโภชน์ = 9
25 ) การจัดการความรู้ภาครัฐ พรพิมล หรรษาภิรมย์โชค = 9

26 ) เล่าสู่กันฟัง krittayawadee gatewongsa = 8

27 ) ศูนย์นวัตกรรมไหม นางสาว วราภรณ์ สุทธิสา = 8
28 ) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิศมัย = 6

29 ) Educational Technology & Communication @ wichit chawaha = 6

30 ) นโยบายและแผน MR KRAISORN UTHAISANG = 6
31 ) อุทัยรัตน์ อุทัยรัตน์ = 5
32 ) งานงบประมาณ ลิเวอร์พูล = 5
33 ) กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย จักริน เพชรสังหาร = 4
34 ) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ Mr. sakon namhnued = 4

35 ) Auditor03 MSU. krittayawadee gatewongsa = 4

36 ) ข่าว KM ม.มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาจารย์ ดร. วรรทณา สินศิริ = 3

37 ) การจัดการความรู้ ม.มหาสารคาม @ wichit chawaha = 3

38 ) ชุมชนคนห้องสมุด ส้มฉุน = 3
39 ) กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กอง ทิพวรรณ เจริญศักดิ์ = 2
40 ) พิมลพรรณ นาง พิมลพรรณ ภูขมัง = 2
41 ) ภาวินี นางสาว ภาวินี ทะกันจร = 2
42 ) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ = 2
43 ) ทุนการศึกษา Miss Kanokvan Chaonoi = 2

44 ) จิบกาแฟคนเขียน Blog @ wichit chawaha = 2

45 ) เครือข่าย KM กองแผนงาน มมส Mrs. prapai Unarat = 1
46 ) Individual Study by Torn นาย ภาธร นิลอาธิ = 1
47 ) kosinseeharach คณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป = 1
48 ) กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาง อรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส = 1

49 ) drsam Dr.Sangkom Pumipuntu = 1

50 ) งานจัดการศึกษา กอง บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = 1
51 ) งานสหกิจศึกษา กอง บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = 1
52 ) งานโรงเรียนสัมพันธ์ กอง บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = 1
53 ) งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ กอง บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = 1
54 ) งานบริหารงานทั่วไป กอง บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม = 1
55 ) กองแผนงาน มมส นางสาว พัชรินทร์ พลเยี่ยม = 0
56 ) สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาง ศุภลักษณ์ นิลทะราช = 0
57 ) ด.ญ.บุรัสกร พลชำนิ นาง ชุลีพรรณ พลชำน = 0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ranking

หมายเลขบันทึก: 56582, เขียน: 31 Oct 2006 @ 15:22 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 21:40 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

 Question Mark เรียนท่าน บอนFree

 สงสัยมาหลายเพลาครับ

 ตัวอักษร เล็ก ใหญ่ มีความหมายประการใด รือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 
- ทำไว้เป็นจุดสังเกตครับ
- เจ้าของ planet จะทำตัวอักษรให้เด่นไว้
- และคนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของ planet ก็จะทำให้เด่นไว้
- ส่วนท่านอื่นๆ ที่ใส่ตัวเล็กใหญ่กว่า ตัวปกติไว้ เพราะบันทึกล่าสุด มีเนื้อหาที่น่าสนใจกว่า บันทึกอื่นๆในกลุ่ม
เขียนเมื่อ 

  ขอบพระคุณครับ

 ได้เรียนรู้ ในสิ่งที่ไม่รู้ ครับ