ข้าสร้างประสบการณ์ที่ดีของข้าเอง
ความคิดของข้าเป็นสิ่งที่มีพลังและเป็นสิ่งที่ดี
ข้าดึงดูดผู้คนที่ยอดเยี่ยมเข้ามาในชีวิตของข้า
ทุกๆคนชอบข้า
ข้าเป็นเพื่อนที่ดีและจงรักภักดี
ข้ายอมรับเพียงสิ่งที่ดีสำหรับตัวข้าตั้งแต่บัดนี้ไป
ข้ายอมรับความมั่งคั่ง สุขภาพที่ดีเยี่ยม
สัมพันธภาพที่ยิ่งใหญ่ ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรัก
ประสบการณ์ที่สร้างสรรค์และสนุกสนานอย่างเยี่ยมยอด
เมื่อข้ายอมรับข้าก็ได้รับ บัดนี้ข้ายอมรับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเอง
ข้าเปิดตาเปิดใจของข้าสู่ความเป็นไปได้ของชีวิต
นี่คือวันแรกของชีวิตใหม่ที่เหลือของข้า
ข้าเจริญรุ่งเรือง ข้าประสบความสำเร็จ ข้ามั่งคั่งร่ำรวย