ชีวิตกับความเข้าใจ_๑

เมื่อทำความเข้าใจ รู้ และยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปอย่างนั้น ไม่มีสิ่งใดจีรัง ไม่ใช่ของเราของเขาหรือของใคร ก็จะเข้าใจชีวิต

ชีวิตกับความเข้าใจ

เมื่อเราเข้าใจความจริงขั้นพื้นฐาน

ไม่ว่าทางวิทยาศาสตร์เช่นเข้าใจความเป็นอยู่คือและหมดไปของเซลล

ศิลปศาสตร์เช่นภาพวาดสวยงามเกิดจากจุดเพียงจุดเดียวหรือเส้นแต่ละเส้นของดินสอ ถ้าไม่มีการจรดปลายดินสอ จะไม่เกิดภาพ

หรือถ้าใช้ยางลบลบออก ภาพก็หายไป

จิตเป็นตัวปรุงแต่งเวทนา เกิดความรู้สึกสุข ทุกข์

ถ้าไม่ปรุงแต่งไม่เกิดเวทนา

เมื่อเกิดแล้วรู้ ไม่ไปต่อ สักเดี๋ยวเวทนานั้นก็ไป

ไม่มีสิ่งใดก้าวข้ามพ้นความจริงข้อนี้


เมื่อทำความเข้าใจ รู้ และยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปอย่างนั้น ไม่มีสิ่งใดจีรัง ไม่ใช่ของเราของเขาหรือของใคร


ก็จะเข้าใจชีวิตวาบขึ้นมาในความคิดระหว่างพูดคุยกับกัลยาณมิตร

พวงครามพราวเต็มต้นเมื่อร้อนของปี ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  กัลยาณมิตรแห่งชีวิตความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

บางทีคิดว่าง่ายๆเข้าใจแล้ว....แตหมึกที่เขียนมันเป็นหมึกที่ลบไม่ออก..อ้ะะ

เมื่อทำความเข้าใจ รู้ และยอมรับว่าทุกสิ่งเป็นไปอย่างนั้น ไม่มีสิ่งใดจีรัง ไม่ใช่ของเราของเขาหรือของใคร


ก็จะเข้าใจชีวิต

ขอบพระคุณ คุณหมอภูฯมากนะครับ

เขียนเมื่อ 

แตหมึกที่เขียนมันเป็นหมึกที่ลบไม่ออก It's true!