หนึ่งวันที่เงียบเหงา T^T

ในวันนี้เป็นวันศุกร์ ที่ 14 มีนาคม 2557 ซึ่งใคร ๆ ก็ได้กล่าวว่า เป็นวันศุกร์หรรษา แต่สำหรับกระผมแล้ว วันนี้ช่างเป็นวันที่เงียบเหงา และหว้าเหว่ เพราะกระผมได้ลงทะเบียนเรียนซัมเมอร์ในรายวิชา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา อยู่ในหมวดหมู่ครูเลือก ที่ได้ลงเรียนอีกก็เพราะว่า ในเทอมที่ผ่านมากระผมได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว แต่เพราะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็คือว่า 

ระบบฝ่ายสำนักวิชาการของมหาลัยเกิดข้อผิดพลาดคือ รายชื่อของกระผมได้ตกหล่นจากรายวิชานี้ กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็หมดเวลาที่จะลงทะเบียนเรียนแล้ว กระผมจึงต้องไม่ได้เรียนในรายวิชานี้ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเหตุที่ต้องมาในช่วงซัมเมอร์

และในวันนี้กระผมได้ไปเรียนในรายวิชาดังกล่าวก็ช่างเงียบเหงาเพราะเพื่อนในสาขาเดียวกันต่างก็ลงเรียนกันหมดแล้วเหลือแต่กระผมเพียงคนเดียวที่ยังต้องเรียน จึงไม่รู้จักใครเลยใน Section นี้เลยจึงได้แต่นั่งเรียนแบบเงียบ ๆ เพียงลำพังคนเดียว แต่กระผมก็จะต้องทำความรู้จักเพื่อน ๆ ที่เรียนด้วยกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันการเรียนของกระผมะได้มีสีสันขึ้นไม่เกิดการเบื่อหน่ายที่จะไปเรียนและจะพยายามเรียนอย่างสุดความสามารถของกระผมเท่าที่จะทำได้เลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ช่วงที่ปิดเทอมความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

ฝึกความอดทน โดยลำพัง ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สีสันอยู่ที่ "ใจ" และอยู่ที่ตัวเราเองนะครับ ;)...

สวัสดีครับ คุณ Dr. Ple

ขอบคุณที่ให้กำลังใจครับผม

สวัสดีครับ อาจารย์Ongkuleemarn

ขอบคุณที่ให้คำแนะนำครับผม