การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค : “ขุมพลังปัญญา

การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค : “ขุมพลังปัญญาของชุมชน” ในพื้นที ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง

สมชัย จิรโรจน์วัฒน
สำนักงานควบคุมป้องกันโรคที่ 3 ชลบุรี

ใน ชมรมมีกลุ่ม ชมรมต่างๆมากมาย มีการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆแตกต่างกันออกไป กลุ่มโคอุจจาระร่วง เป็นกลุ่มที่ได้รับการจัดตั้งให้มีการแก้ไขปัญหาโรคอุจจาระร่วง ในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2543 จนพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลตะพง” ขึ้น จึงนำมาเป็นแกนกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาโดยรวมของชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

วัตถุประสงค์
– ศึกษาเจตคติและความเชื่อถือความสามารถตนองในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในระบบ เครือข่ายโดย จะต้องทำให้สมาชิกเห็นว่า ประโยชน์ที่ได้รับนั้น จะไม่สามารถจะหาได้ ถ้าไม่ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่าย และให้กลุ่ม / ชมรมและองค์กรต่างๆ ในชุมชนร่วมกันคิด วิเคราะห์และดำเนินการแก้ไขปัญหา และพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ฯ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นการศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยจัดโปรแกรมการพัฒนาการเรียนรู้ในชุมชน

ผลการศึกษา
– กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกันคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในภาพรวมของชุมชน พบว่า “ตลาดสดน่าซื้อ” เป็นปัญหาสำคัญของชุมชนที่จะต้องแก้ไข ได้คิดกิจกรรมที่จะแก้ไข 6 กิจกรรม ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงตลาด การควบคุมราคาสินค้าและมาตรฐาน การจัดตั้งกรรมการตลาด การจัดแสดง/ ประกวดสินค้าอาหารที่มีคุณภาพ และการอบรมผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการโดย อบต.ตะพง สนับสนุนงบประมาณและอื่นๆ กลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกับขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆไปแล้วกว่าร้อยละ 80 มีการตั้งกองทุน เพื่อใช้ปรับปรุงแผงสินค้าและอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีเจตคติและเชื่อในความสามารถของตนเองที่จะแก้ไขปัญหาแบบเครือข่ายก่อนการ ประชุมไม่แตกต่างกัน ได้กำหนดแนวทางพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้ดีขึ้น

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#research#งานวิจัย#ศูนย์การเรียนรู้#ผลงานทางวิชาการ#ปัญญาของชุมชน#การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

หมายเลขบันทึก: 56387, เขียน: 30 Oct 2006 @ 10:01 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:12 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)