ทุกข์เพราะงานคั่งค้าง

ทุกข์อย่างหนึ่งที่สุมให้กลุ้มจิต  คือทุกคิดงานค้างช่างหมักหมม  ไม่สะสางก็ไม่โล่งโปร่งอารมณ์ จิตระทมหากไม่แก้ ...แย่แน่เรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แนวคิดทฤษฎี การจัดการนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาในอนาคตความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

งานคั่งค้างแก้ได้ แต่แก้ระบอบโกงชาวนาแก้ยาก