ความคิดพิชิตความเครียด

คิดแล้วคิดอีก คิดในสิ่งที่ดี มองโลกในแง่ดี จะไม่มีความเครียด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความเห็น (0)