นายธีรพงศ์  ศรีวรเดชไพศาล

เป็นนราธิวาสโดยกำเนิด

แต่ตอนนี้มาอยู่  นครศรีธรรมราช

ถ.แม่ม่วง  ต.ในเมือง  อ.เมือง  80000

06-2804130   075-322833

e-mail  [email protected]

[email protected]ๆก็เข้ามาคุยกันนะครับ

บ๊ายบาย