NUKM 2/2557

ฟังบรรยายกระบวนการจัดการความรู้ โดย รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย แล้วลองถอดบทเรียนออกมาสั้นๆ ดูครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความความเห็น (0)