Go2Getoutcome จะจัดสัมมนาแบบ Share ขอความเห็นครับว่าต้องการให้เราจัดหัวข้ออะไร?

Go2Getoutcome จะจัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรรูปแบบแห่งการแบ่งปัน ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557 ในลักษณะของการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมสัมมนา และนำโดยวิทยากร โดยตั้งไว้ 3 หัวข้อ เพื่อให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่า ต้องการให้เราจัดหัวข้อใดมากที่สุดครับ จะรวบรวมตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 8 มีนาคมนี้เท่านั้นนะครับ
หัวข้อดังกล่าวที่จะให้เลือกคือ
1. การสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร (Corporate Value)
2. จิตสำนึกองค์กร
3. แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
ส่งคะแนนโดยระบุหมายเลขหัวข้อได้เลยนะครับ และท่านใดต้องการให้จัดหัวข้อใด ระบุเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อ.กฤติพงศ์ เดชส่งจรัสความเห็น (0)