แพรภัทร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพรภัทร ยอดแก้ว

อาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557 โดย อ.แพรภัทร ยอดแก้ว ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. พ.ศ.2557 อ.แพรภัทร ยอดแก้ว กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดกิจกรรมอาเซียนศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาอาเซียน (ASEAN Community) ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นใน โครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 5 ณ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม โดย นักศึกษาจิตอาสา โปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หมู่เรียน 56/98 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ช่วยกันนำความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียน มาเสริมสร้างประสบการณ์ ความรู้และทัศนคติที่ดีต่อประชาคมอาเซียน ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น

 อ.แพรภัทร กล่าวว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ก่อตั้งปฏิญญากรุงเทพมหานคร (Bangkok Declaration) ขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งลงนามโดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศ ได้แก่ 1.สาธารณรัฐอินโดนีเซีย2. ประเทศมาเลเซีย 3.สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 4.สาธารณรัฐสิงคโปร์  5.ประเทศไทย   การก่อตั้งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมืองสร้างสรรคค์ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน  ต่อมากลุ่มอาเซียนก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก โดย บูรไนดารุสซาลามได้เข้าเป็นสมาชิกในลําดับที่ 6 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าเป็นสมาชิกลําดับที่ 7 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคมพ.ศ.2538 และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสหภาพพม่า เข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2540 ต่อมา กัมพูชา ก็เข้าเป็นประเทศสมาชิกเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2542 ทําให้ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ ซึ่งเยาวชนไทยจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจประเทศสมาชิกอาเซียน ในเรื่องของวัฒนธรรม ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และอื่นๆ เพื่อสร้างความพร้อมให้ตนเอง เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในประชาคมอาเซียน”

 

 

การรู้จักกับเพื่อนบ้านสมาชิก คือ ก้าวแรกแห่งการเตรียมพร้อมของเยาวชนไทยที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ

 

ขอขอบคุณพี่ๆจิตอาสาทุกท่าน และน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ค่ะ

 

พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

 

รักทุกคนค่ะ

หมายเลขบันทึก: 562538เขียนเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2014 13:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2014 13:51 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี