การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ที่มา : http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/network/it/

 

ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีบทบาทในด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนการใช้งานโดยตรง รวมถึงการประยุกต์ใช้งานในด้านต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์จัดการข้อมูลข่าวสาร โดยวิจัยเก็บ การกลั่นกรองและแปลงข้อมูลจะได้สารสนเทศที่มีคุณค่า ตลอดจนการนำเสนอสารสนเทศที่ทันสมัยและทันเวลา

จึงเป็นสิ่งที่ต้องเพิ่มศักยภาพเพื่อการก้าวสู่การแข่งขันในอนาคตได้ โดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในปัจจุบันที่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะเปิดกว้างให้ผู้ที่สนใจเข้ามาแสดงหาความรู้แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ทั้งระยะใกล้แลเระยะไกล ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือเก็บข้อมูลการวิจัยบนเครอข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ดำเนินการพัฒนาระบบโดยศึกษาสภาพของระบบงานและการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม่

ในการหาประสิทธิผลของระบบได้ประเมิน 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ประเมินคุณภาพระบบโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งใช้เครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นสำหรับผู้เชี่ยวชาญแบบปลายเปิดผลปรากฏว่า การออกแบบส่วนนำเข้าสามารถรับข้อมูล การจัดเรียงลำดับ การป้อนข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

การออกแบบส่วนการประมวลผลสามารถประมวลผลข้อมูลการใช้เวลาและกการมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ใช้ระบบได้อย่างเหมาะสม และการออกแบบส่วนแสดงผลลัพธ์สามารถออกรายงานตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งใช้เครื่องมือแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

ผลปรากฏว่า โดยภาพรวมผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจต่อการนำเข้าในระดับมาก ความพึงพอใจต่อกระบวนการในการทำงานของระบบในระดับมากที่สุด และความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ในระดับมากที่สุด 

 

บรรณานุกรม 

บุษรากรณ์  มทัทธนชัย. (2548). การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบนเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต.

บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

 

ดาวโหลดรายงานกาวิจัย: การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

 

 

หมายเลขบันทึก: 562114เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 22:15 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 23:14 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท