บันทึกนี้เป็นการสรุปการบันทึกของครูอ้อยครั้งที่...  สาม    ส่วนครั้งที่หนึ่ง  และ  ครั้งที่สอง  ไม่ได้นำเสนอ  บันทึกที่มีผู้เข้าเยี่ยมอ่าน
มาบันทึกนี้  ครูอ้อยมีความภาคภูมิใจที่นำเสนอบันทึกจากบล็อกต่างๆ  จำนวน 12 บล็อก  ท่านผู้อ่านสามารถเลือกอ่านได้ตามความสนใจ  ดังนี้
บล็อกที่ 1 เป็นเรื่องราวของการเรียนการสอนของครูอ้อย  ที่บันทึกไว้  ชื่อ  เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา   68  เรื่อง  เรื่องที่ผู้อ่านมาก  เรื่อง  แก่แล้ว..จะเอาอะไรกันนักกันหนา
บล็อกที่ 2 เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้  ชื่อ  งานของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษานอกเหนือจากการสอน   18  เรื่อง  เรื่องที่ผู้อ่านมาก  เรื่อง ครูเก่งเกื้อ...พี่และเพื่อนของครูสิริพร  กุ่ยกระโทก  และ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯกับบทบาท KM
บล็อกที่ 3  เกี่ยวกับเทคโนโลยี  ชื่อ  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษารู้เรื่องคอมพิวเตอร์   14 เรื่อง  เรื่องที่ผู้อ่านมากคือ   มาบันทึกเสียเพลงลงในบันทึกกันเถอะ
บล็อกที่ 4  เป็นเรื่อง  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาประชุม อบรม สัมมนา   14  เรื่อง  บันทึกที่ผู้อ่านมาก  ได้แก่ เรียนรู้การออกแบบการสอน Backward Design
บล็อกที่  5  ชื่อ  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาอ่านมากรู้มาก   27 เรื่อง  บันทึกที่ผู้อ่านมาก  ได้แก่  เครื่องตอกบัตรบอกความซื่อสัตย์ของคน
บล็อกที่ 6 ชื่อ  ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้   23  เรื่อง บันทึกที่ผู้อ่านมาก คือ  มิตรภาพของครูอ้อยใน GotoKnow
บล็อกที่ 7 ชื่อ  ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับการทัศนศึกษา   13  เรื่อง  บันทึกที่ผู้อ่านจำนวนมากคือ  ครูอ้อย..หนีเที่ยวสัปดาห์หน้า
บล็อกที่ 8  ชื่อ  ครูเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับสุขภาพ  3 เรื่อง  ผู้อ่านอ่านจำนวนมาก  คือ  สุขภาพไม่ดี...จึงทำให้เปิดบล็อกใหม่
ครูอ้อยมีความภาคภูมิใจเสนอ  บล็อกที่ 9 ชื่อ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาเรียนปริญญาเอก 48 เรื่อง  บันทึกที่มีผู้อ่าน  อ่านจำนวนมากคือ  พบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นครั้งแรก
บล็อกที่ 10 ชื่อ  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  9 เรื่อง บันทึกที่มีผู้อ่านอ่านจำนวนมากคือ   โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  :  โรงเรียนที่ครูสิริพรรัก
บล็อกที่  11 ชื่อ  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษากับงานวิจัย 14 เรื่อง  บันทึกที่มีผู้อ่านอ่านจำนวนมาก  คือ วันนี้ครูอ้อยเรียนวิธีการเขียนรายงานการวิจัย
และสุดท้าย  งานเด่นจากใจครูอ้อย  ชื่อ  ครูสิริพรกับบันทึก  57  เรื่อง  บันทึกที่มีผู้เข้าอ่านจำนวนมาก  ได้แก่  ความรู้สึกว่า..จะสูญเสียสิ่งที่รักไป          ดอกไม้ดอกเล็กๆที่แสนสวยของครูอ้อย     ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เขียน..ใน GotoKnow     มีข่าวดีมาบอกคนรู้ใจ   พระจันทร์วันออกพรรษาที่บ้านครูอ้อย   สวรรค์บนดิน  ฟ้าร้องไห้แทนฉัน  ใครเห็นลูกสาวครูอ้อยบ้าง...ช่วยตามหาทีค่ะ 
 และนอกจากนี้ครูอ้อยยังติตั้ง counter ไว้  ซึ่งนับจำนวน 15,000  รวมทั้งตัวครูอ้อยเอง
จำนวนบันทึกทั้งหมด  308 บันทึก  เริ่มบันทึก  31 พฤษภาคม 2549 นับจากวันนั้นถึงวันนี้  เป็นวันทั้งสิ้น  5 เดือน  ประมาณ  150 วัน  ครูอ้อยเขียนบันทึก  เฉลี่ยวันละ  2.20 บันทึก  เย้ ... ช้างไชโย  บอกครูอ้อยสิ  ว่า..ดีใจ