แบบทดสอบ เรื่องราชาธิราช


                                                แบบทดสอบ เรื่องราชาธิราช

แบบทดสอบ เรื่องราชาธิราช คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง

๑.เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลพระราชพงศาวดารสมัยใด  

๒.ใครเป็นผู้แปลเรื่องนี้จนสมบูรณ์ในที่สุด   

๓. พระมหาอุปราชผดุงพระนคร หมายถึงใคร 

๔. เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมประเภท 

๕. เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานิยมนำไปแสดงมหรสพใด   

๖. บรรพบุรุษของพระเจ้าราชาธิราชคือใคร   

๗. เหตุใดจึงนิยมนำเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา มาแสดงมหรสพดังกล่าว 

๘. เหตุการณ์ใดที่ทำให้มะกะโทเข้าใจว่าตนจะมีวาสนาต่อไปภายหน้า  

๙. กษัตริย์ผู้ทรงอนุเคราะห์มะกะโทอยู่ในทิศใด   

๑๐. เมืองใดที่มะกะโทพยายามที่จะไปอาศัยอยู่ตามคำแนะนำของผู้ทำนาย 

๑๑. สมเด็จพระร่วงพอพระทัยมะกะโทในเรื่องใด  

๑๒. ตำแหน่งขุนวังของมะกะโทมีหน้าที่อย่างไร 

๑๓. เมื่อมะกะโทขึ้นครองราชย์มีนามว่าอย่างไร  

๑๔. พระราชธิดาของสมเด็จพระร่วงคือใคร   ๑๕. กษัตริย์ผู้สืบราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารั่วองค์ที่ 8 คือใคร   

๑๖. พระยาน้อยได้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าอย่างไร 

๑๗. สมัยที่พระยาน้อยครองเมืองเมาะตะมะ กษัตริย์พม่าคือใคร  

๑๘. เหตุใดพม่ากับมอญจึงมีสงครามเล็กใหญ่เกิดขึ้นอยู่เสมอ  

๑๙. เหตุใดสมิงพระรามจึงตกเป็นเชลยของพม่า 

๒๐. เหตุใดกามะนีจึงได้รับยกย่องสรรเสริญว่ามิใช่มนุษย์ดุจเทพยดาก็ว่าได้   

๒๑. เหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมาพม่า  

๒๒. หากทหารของพม่าแพ้กามะนีจะเกิดผลเสียต่อพม่าอย่างไร .

๒๓. ใครเป็นผู้ทำให้สมิงพระรามซึ่งถูกคุมขังมีโอกาสแสดงฝีมือ  

๒๔. เหตุผลใดที่ทำให้สมิงพระรามอาสารำทวนต่อสู้กับกามะนี  

๒๕. คุณธรรมที่ชัดเจนที่สุดในการสู้รบระหว่างกามะนีกับสมิงพระรามคือคุณธรรมใด 

๒๖. การสู้รบกันตัวต่อตัวระหว่างทหารเอกนอกจากจะมีฝีมือ และความฉลาดแล้วยังต้องมีคุณสมบัติใดอีก 

๒๗. สมิงพระรามมีคุณสมบัติใดบ้าง  .

๒๘. ฝีมือเพลงทวนระหว่างกามะนีกับสมิงพระรามเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร  

๒๙. "ครั้นจะรับอาสาบัดนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่ เป็นโวหารชนิดใด  .

๓๐. อุปมาดังฝนตกห่าใหญ่ตกลงน้ำนองท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตฤดูนั้นหาสิ่งใดจะต้านทานมิได้ หมายถึงเหตุการณ์ใด  

๓๑. เรารักสัตย์ยิ่งกว่าทรัพย์หมายถึงใคร  

๓๒. ทูตที่ทำหน้าที่เจรจาให้พระเจ้ากรุงจีนคือใคร 

๓๓. พระเจ้ากรุงจีนมอบสิ่งใดให้กับพระเจ้ามณฑียรทองบ้าง   

๓๔. ความปรารถนา 2 ประการของพระเจ้ากรุงจีนคือสิ่งใดบ้าง   

๓๕. เหตุใดจึงกล่าวว่าการสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์อันยิ่งใหญ่ 

๓๖. เครื่องบรรณาการที่พระเจ้ามณเฑียรทองถวายให้พรเจ้ากรุงจีนมีสิ่งใดบ้าง   

๓๗. พระเจ้ามณเฑียรทองประกาศจะให้สิ่งใดตอบแทนผู้อาสารบชนะกามะนี  

๓๘. ต้องพันธนาการ หมายความว่าอย่างไร  . 

๓๙. เมืองใดเป็นเมืองหน้าด่านกรุงหงสาวดี 

หมายเลขบันทึก: 561384เขียนเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2014 12:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2014 12:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (9)

ดีค่ะ ประวัติศาสตร์ .... ทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาในอดีต นะคะ

เฉลยแบบทดสอบ เรื่องราชาธิราช

๑.เรื่องราชาธิราชได้รับการแปลพระราชพงศาวดารสมัยใด
-รัชกาลที่ ๑
๒.ใครเป็นผู้แปลเรื่องนี้จนสมบูรณ์ในที่สุด
-เจ้าพระยาพระคลังหน

๓. หิตานุหิตประโยชน์ หมายความว่าอย่างไร
-คุณค่านานัปการ
๔. เรื่องราชาธิราชเป็นวรรณกรรมประเภท
-ร้อยแก้ว
๕. เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานิยมนำไปแสดงมหรสพใด
- ละครพันทาง
๖. บรรพบุรุษของพระเจ้าราชาธิราชคือใคร
-มะกะโท
๗. เหตุใดจึงนิยมนำเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา มาแสดงมหรสพดังกล่าว
-สมบูรณ์ด้วยอรรถรสของเนื้อเรื่อง การร่ายรำที่สวยงาม เพลงและดนตรีที่ผสานและสอดคล้องกับเรื่องอย่างกลมกลืน
๘. เหตุการณ์ใดที่ทำให้มะกะโทเข้าใจว่าตนจะมีวาสนาต่อไปภายหน้า
-ฟ้าผ่าจนคานหาบหักไป 3 ครั้ง
๙. กษัตริย์ผู้ทรงอนุเคราะห์มะกะโทอยู่ในทิศใด
-ตะวันออก
๑๐. เมืองใดที่มะกะโทพยายามที่จะไปอาศัยอยู่ตามคำแนะนำของผู้ทำนาย
-สุโขทัย
๑๑. สมเด็จพระร่วงพอพระทัยมะกะโทในเรื่องใด
-เป็นคนฉลาดและมีความเพียร
๑๒. ตำแหน่งขุนวังของมะกะโทมีหน้าที่อย่างไร
-กำกับดูแลพระราชฐาน
๑๓. เมื่อมะกะโทขึ้นครองราชย์มีนามว่าอย่างไร
-พระเจ้าฟ้ารั่ว
๑๔. พระราชธิดาของสมเด็จพระร่วงคือใคร
- พระนางเทพสุดาสร้อยดาว
๑๕. กษัตริย์ผู้สืบราชวงศ์พระเจ้าฟ้ารั่วองค์ที่ 8 คือใคร
-พระเจ้าอู่
๑๖. พระยาน้อยได้เป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าอย่างไร
-พระเจ้าราชาธิราช
๑๗. สมัยที่พระยาน้อยครองเมืองเมาะตะมะ กษัตริย์พม่าคือใคร
-พระเจ้าฝรั่งมังฆ้อง หรือพระเจ้ามณเทียรทอง
๑๘. เหตุใดพม่ากับมอญจึงมีสงครามเล็กใหญ่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
-เขตแดนติดต่อกัน
๑๙. เหตุใดสมิงพระรามจึงตกเป็นเชลยของพม่า
-พลายประกายมาศ..พลัดตกหล่ม
๒๐. เหตุใดกามะนีจึงได้รับยกย่องสรรเสริญว่ามิใช่มนุษย์ดุจเทพยดาก็ว่าได้

-ชำนาญเพลงทวน

๒๑. เหตุใดพระเจ้ากรุงจีนจึงยกทัพมาพม่า
-อยากทอดพระเนตรทหารมีฝีมือรำทวนต่อสู้ตัวต่อตัวกับกามะนี
๒๒. หากทหารของพม่าแพ้กามะนีจะเกิดผลเสียต่อพม่าอย่างไร
-เมืองพม่าจะตกเป็นเมืองขึ้นของจีน
๒๓. ใครเป็นผู้ทำให้สมิงพระรามซึ่งถูกคุมขังมีโอกาสแสดงฝีมือ
-ผู้คุมคุยกัน ทำให้สมิงพระรามได้ทราบเรื่อง
๒๔. เหตุผลใดที่ทำให้สมิงพระรามอาสารำทวนต่อสู้กับกามะนี
-หากจีนได้พม่าแล้ว ก็คงจะรุกไปถึงเมืองเมาะตะมะด้วย
๒๕. คุณธรรมที่ชัดเจนที่สุดในการสู้รบระหว่างกามะนีกับสมิงพระรามคือคุณธรรมใด
-สัจจะ
๒๖. การสู้รบกันตัวต่อตัวระหว่างทหารเอกนอกจากจะมีฝีมือ และความฉลาดแล้วยังต้องมีคุณสมบัติใดอีก
-ความกล้าหาญ เพราะใครพลาดพลั้งผลคือตายสถานเดียว
๒๗. สมิงพระรามมีคุณสมบัติใดบ้าง
-รักและทะนงในศักดิ์ศรีของตน จงรักภักดีต่อเจ้านาย รักษาวาจาสัตย์
๒๘. ฝีมือเพลงทวนระหว่างกามะนีกับสมิงพระรามเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
-ทัดเทียมกัน
๒๙. "ครั้นจะรับอาสาบัดนี้เล่าก็เหมือนหาบสองบ่าอาสาสองเจ้าหาควรไม่ เป็นโวหารชนิดใด
-อุปมาโวหาร สังเกตที่คำว่า เหมือน ดุจ ดัง เปรียบ
๓๐. อุปมาดังฝนตกห่าใหญ่ตกลงน้ำนองท่วมป่าไหลเชี่ยวมาเมื่อวสันตฤดูนั้นหาสิ่งใด
จะต้านทานมิได้ หมายถึงเหตุการณ์ใด
-ทัพพระเจ้ากรุงจีน ยกทัพกำลังพลมามาก
๓๑. เรารักสัตย์ยิ่งกว่าทรัพย์หมายถึงใคร
-พระเจ้ากรุงจีน
๓๒. ทูตที่ทำหน้าที่เจรจาให้พระเจ้ากรุงจีนคือใคร
-โจเปียว
๓๓. พระเจ้ากรุงจีนมอบสิ่งใดให้กับพระเจ้ามณฑียรทองบ้าง
-แพรลายมังกรร้อยม้วน แพรลายทองร้อยม้วน
๓๔. ความปรารถนา 2 ประการของพระเจ้ากรุงจีนคือสิ่งใดบ้าง
-ให้พระเจ้าอังวะอยู่ในอำนาจออกมาถวายบังคม และ ดูทหารขี่ม้ารำทวนต่อสู้กันตัวต่อตัว
๓๕. เหตุใดจึงกล่าวว่าการสงครามครั้งนี้เป็นธรรมยุทธ์อันยิ่งใหญ่
-ต่อสู้กันระหว่างทหารเอกทั้งสองฝ่ายสมณชีพราหมณ์และประชาชนไม่เดือดร้อน
๓๖. เครื่องบรรณาการที่พระเจ้ามณเฑียรทองถวายให้พรเจ้ากรุงจีนมีสิ่งใดบ้าง
-ผ้าสักหลาดยี่สิบพับ นอระมาดห้าสิบยอด น้ำดอกไม้เทศสามสิบเต้า ช้างพลายผูกเครื่องทองช้างหนึ่ง
๓๗. พระเจ้ามณเฑียรทองประกาศจะให้สิ่งใดตอบแทนผู้อาสารบชนะกามะนี
-จะโปรดให้เป็นมหาอุปราช
๓๘. ต้องพันธนาการ หมายความว่าอย่างไร
- ถูกล่าม หรือถูกจองจำ
๓๙. เมืองใดเป็นเมืองหน้าด่านกรุงหงสาวดี
-อังวะ

เรื่องนี้ยังไม่ล้าสมัยอ่านเมื่อไรก็ได้คิด อยากให้นักการเมืองอ่านบ้างจะได้พัฒนาสิ่งดี ๆ ใช่คิดแต่เรื่องขออยู่ไปวัน ๆ

ขอบคุณมากๆๆเลยครับ

พระมหาอุปราชผดุงพระนคร หมายถึงใครครับ

พระเจ้าราชาธิราชโปรดให้สมิงพระรามครองเมืองใด

รบกวนช่วยบอกหน่อยน่ะค่ะๆๆ

พระมหาอุปราชผดุงพระนคร หมายถึงใครค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี