หลวงปู่อินทร์ ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคารหลวงปู่ศรี มหาวีโร(หลังที่ ๒)

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้อง ๓๑๐๑ ชั้น ๑ อาคาร ๓(อาคาร ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร) พระครูปลัดทองอินทร์ กตฺปุญโญ เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง)อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ประธานอำนวยการก่อสร้างอาคาร ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร

ได้เดินทางตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าของการก่อสร้าง หลังที่ ๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาถวายการต้อนรับ อนึ่งสำหรับอาคาร ๙๔ ปี หลวงปู่ศรี มหาวีโร นั้นศิษยานุศิษย์ได้สร้างขึ้นเพื่อมอบ

ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ใช้ประโยชน์ซึ่งมีทั้งหมด ๒ หลัง รวมมูลค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๕๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าสิบห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน)

โดยอาคารฯ หลังที่ ๑ นั้นได้ทำพิธีมอบและเปิดใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และใช้เป็นอาคารสำหรับบัณฑิตวิทยาลัย มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)