สรุปงานพัฒนางานห้องเวชระเบียน

            1. หลังคาทางเชื่อมระหว่างงานห้องเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก กับตึก 6 ซึ่งเป็นที่เก็บแฟ้มเวชระเบียนส่วนใหญ่ จัดทำเรียบร้อยและสวยงามด้วยค่ะ

            2. จัดสอบเจ้าหน้าที่ห้องเวชระเบียนที่รับเข้ามาทดแทนอัตรากำลังเดิมที่ลาออกไป ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสัมภาษณ์ไว้ ณ โอกาสนี้ คณะกรรมการสอบประกอบด้วยอ้อม, ปิ่ง, นก (ชนกพรรณ) และยุ้ย ทำการสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์อย่างเข้มข้นในวันจันทร์ที่ 16 ต.ค. 2549

            3. ปรับงานตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยให้ขึ้นกับงานประกันสังคม โดยให้มีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจสอบที่ตึกผู้ป่วยนอก แยกเป็นโต๊ะตรวจสอบสิทธิ์ ปฏิบัติงานเวลา 07.00 – 20.00 น. ในวันราชการ สำหรับเวลาหลังจากนี้และวันหยุดราชการให้งานเวชระเบียนรับดำเนินการตามเดิมไปก่อน คาดว่าสถานที่และอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ประกอบการทำงานน่าจะแล้วเสร็จในสิ้นเดือน ต.ค. นี้ และจะเริ่มดำเนินการในเดือนพ.ย. 2549 เป็นต้นไป

4. งานติดใบ LAB ผู้ป่วยจะยุบรวมในแต่ละพื้นที่ที่จัดเก็บเวชระเบียน (Zone 3 -5) โดยกำหนดหัวหน้า Zone ที่รับผิดชอบ ดังนี้   Zone 3 – คุณปรัศนีย์, Zone 4 – คุณเก๋ และ Zone 5 คุณติ๊ก สำหรับลูกน้องของแต่ละ Zone จะกำหนดรายชื่อและให้หัวหน้าทำการจับสลาก และขอความร่วมมือให้ทุก Zone มีกฎและกติกาในการทำงานเดียวกัน เพื่อรวบรวมข้อมูล/ปัญหาและอุปสรรคมาพัฒนางานต่อไป คาดว่าจะเริ่มได้ในเดือนพ.ย. 2549 เช่นเดียวกัน

บางครั้ง "วัน & เวลา" ผ่านไปรวดเร็วจริงๆ จนเราแทบจะไม่ได้ทบทวนสิ่งที่ทำไปในแต่ละวัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมา (16 – 24 ต.ค. 2549) ไม่สามารถเขียนบันทึกได้  จึงสรุปรวมไว้เพื่อติดตามงานของตนเองค่ะ

วันที่ 16 ต.ค. 2549  เวลา 11.00 – 12.30 น. ท่านรองฯ ศิริชัย ได้เชิญประชุมคณะกรรมการจัดงานครบรอบวันเกิดสถาบัน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 2 พ.ย. 2549 เพื่อตกลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องพิธีการต่างๆ ทั้งพิธีการทางศาสนาและพิธีการสำหรับแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถาบัน เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละงานด้วย

วันที่ 17 ต.ค. 2549  เวลา 13.30 – 16.00 น. มีการเยี่ยมประเมินผลการจัดการความรู้ตาม KPI 15 เรื่องระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ (13 แบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด) ตามรายละเอียดที่ปิ่งสรุปไว้ที่ http://gotoknow.org/blog/bidicop/55069

            วันที่ 18 ต.ค. 2549  เวลา 13.00 – 16.30 น. มีการจัดฝึกอบรม RCA ความเสี่ยง รุ่นที่ 1 โดย พญ.ปิยวรรณ ที่ห้องประชุมชัชลินา (รุ่นที่ 2 จะจัดในวันที่ 25 ต.ค. 2549  เวลา 13.00 – 16.30 น. สถานที่เดียวกัน)

วันที่ 19 ต.ค. 2549  เวลา 11.00 – 12.00 น. ประชุมแกนนำหลักพัฒนางานห้องเวชระเบียน ประกอบด้วย คุณนิโรจน์, บัว, มาลัย, เก๋, ติ๊ก, อ้อม, ปิ่ง, โย่ง และเวลา 13.30 – 16.30 น. มีการจัดฝึกอบรมความเสี่ยงด้านยา รุ่นที่ 1 โดย พี่ติ๋ว, น้องปิยะนุช และท่านวิทยากรจากศิริราช ที่ห้องประชุมชัชลินา (รุ่นที่ 2 จะจัดในวันที่ 26 ต.ค. 2549  เวลา 13.30 – 16.30 น. สถานที่เดียวกัน) แต่ในรุ่นที่ 1 ดิฉันไม่ได้อยู่ฟังตลอดเนื่องจากติดประชุมงานประสานงานวิจัย เวลา 14.00 – 16.00 น. ตั้งใจไว้ว่าจะฟังความเสี่ยงด้านยาให้ครบถ้วนในรุ่นที่ 2 ค่ะ

            วันที่ 20 ต.ค. 2549  เวลา 10.00 – 11.00 น. ลปรร. กับผู้รับผิดชอบงานติดผล LAB ในเวชระเบียนเพื่อปรับระบบงานติดผล LAB ใหม่ เพราะระบบงานเดิมยังพบปัญหาผล LAB ไม่ครบและการตามผล LAB ไม่ได้จำนวนมาก   เวลา 13.00 – 14.00 น. ร่วมงานแจกทุนเด็กของชมรมกัลยาณมิตรพิชิตทุกข์ และเวลา 15.00 – 16.00 น. ลปรร. กับคุณหมอนภา, รองฯ ศิริชัย, คุณประจบ, น้องแดง (ประกันสังคม), อ้อม และปิ่ง เรื่องการจัดระเบียบงานตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยที่งานผู้ป่วยนอก

        

             หมดเวลาในสัปดาห์นี้แล้วค่ะ