ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มจากข้างล่าง

วิธีการที่เสนอโดยรัฐบาลรักษาการจะไม่ได้ผล เพราะรวบอำนาจโดยฝ่ายเดิม ที่เป็นผู้ก่อปัญหารวบอำนาจรวมศูนย์ และคอรัปชั่น

ปฏิรูปประเทศไทย เริ่มจากข้างล่าง

ความเห็นของคุณสน รูปสูง ดูได้ที่ http://clip.thaipbs.or.th/file-9673#.UrumCN7y01M.facebook

เป็นความเห็นที่หลักแหลมยิ่ง ของคนระดับชาวบ้าน

วิจารณ์ พานิช

๒๖ ธ.ค. ๕๖

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

สภาองค์กรชุมชนท้องถิ่น