97.บทกวี : มาอ่าน มาเรียน

...

ได้มาอ่าน ได้ทบทวน ได้หวลคิด

     ได้เห็นผิด ได้เห็นพลาด เห็นปรารถนา

          ได้เรียนธรรม เรียนอัตตา เรียนอวิชชา

               ได้ปล่อยวาง จางใจลา ไปหาธรรม

...

ชยพร  แอคะรัจน์

...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวม : บทกวี : ชยพร แอคะรัจน์ความเห็น (0)