จงดูตัวอย่างจากพ่อแม่สมัยก่อน...จงปกครองหมู่บ้านด้วยสติปัญญา

จงดูตัวอย่างจากพ่อแม่สมัยก่อน...จงปกครองหมู่บ้านด้วยสติปัญญา


          ปวามีเล้อเปลอปวามีเง
             ปวาปว่าเล้อเปลอเวาปว่าเง

          เอาะซิเกาะเดออะปื่อเด              เอาะเมเก๊าะเดออะปือเด

          ดอปื่อแหว่ชอหี่เหม่เซ               โพสีโคะถ่อกว่าโลเง

          ผู้เฒ่าเมื่อก่อนเป็นคนดี              ผู้แก่เมื่อก่อนเป็นคนดี

          แม้ดื่มเหล้าเรียกน้องมากิน          แม้กินข้าวเรียกพี่มากิน

         เราพี่น้องสร้างบ้านอย่างดี                ให้ลูกหลานเรียนรู้อีกที

          ธาบทนี้สอนให้ลูกหลานอยู่ในชุมชนต้องรู้จักเรียนรู้ถึงการปกครองดูแลการจัดการบ้านเมืองที่อยู่อาศัยและการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้ลูกหลานได้เรียนรู้และเอามาเป็นแบบอย่างพ่อแม่เพราะพ่อแม่สร้างบ้านเมืองอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันเมื่อลูกหลานเติบใหญ่ขึ้นควรสืบทอดต่อและนำไปปฏิบัติอย่างที่พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เคยปฏิบัติกันสืบไป

 

คติสอนใจ

          จงดูตัวอย่างจากพ่อแม่สมัยก่อน...จงปกครองหมู่บ้านด้วยสติปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษากะเหรี่ยงและวัฒนธรรมประเพณีความเห็น (0)