หลักการ หรือ หลักกู

วิชญธรรม
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ก่อนหน้านี้ "หลักกู" ที่มึงยึด ให้กูเรียกว่า "หลักการ" ของมีง 
แต่ตอนนี้ "หลักการของกู" มึงเรียกว่าเป็น "หลักกู" ไม่ใช่ "หลักการ" 
และในทางกลับกัน................ ไม่มีจบทุกๆคนมี "หลักการ" แต่ด้วยการอาศัยหลักคิดของตนเองเข้าไปประกอบ
ดังนั้นคำว่า "หลักกู" ที่หลายๆคนใช้โต้ตอบกัน ควรมองในแง่ดีว่าเป็น "หลักการ" ที่อีกฝ่ายเขาคิดไว้ว่าดีแล้วเช่นกัน 

 

หลักการประชาธิปไตย VS หลักการต่อต้านคอรัปชั่น โกงเกินกิน

 figure from : http://www.progressfocusedapproach.com/wp-content/uploads/2013/09/discuss.jpg

และจากหลักธรรมที่ อาจารย์หมอ อมรา มลิลา ฝากไว้ในหนังสือ 

การพัฒนาที่ยั่งยืนในแนวพุทธ

 

ผมขอยกมาเพียงหน้าที่ 1

ที่ผมอ่านแล้ว .....ต้องสะดุด กับ "หลักการ" ที่อาจารย์เคยเขียน ....

อาจารย์หมอเขียนไว้ ใช้ได้ในทุกกาล ......

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลดทุกข์ ปลดสุข กับเรื่องที่ยังไม่เป็นเรื่องความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เสียดายที่ประเทศมีมานานแต่ปัจจุบันเหมือนมีบริษัทเข้ามาบริหารประเทศ ก็ไม่่่รู้ใช้หลักอะไร