สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล  นำโดย นายอรุณ  เขมฤกษ์อำพล เกษตรจังหวัดสตูล

พร้อมด้วย นายสมชัย  วิสารทพงศ์ นวส 7ว นายวิชาญ  แก้วมี นวส 6ว และนายบุญร่วม  หนูนอง นวส 6ว

ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2549 ระหว่างวันที่ 12 - 13 ตุลาคม 2549 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นส์ โดยจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการความรู้ best practice เรื่องการผลิตลองกองของจังหวัดสตูล