วันนี้วันรายอ หรือวันอี๊ด หรือวันตรุษของมุสลิม... มุสลิมทุกคนจะร่วมกันเฉลิมฉลอง ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆ

 • ทำอาหาร ขนม ของกินมากมาย เพื่อเตรียมเลี้ยงญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมเยียน หลักจากที่ได้อดอาหารตอนกลางวันมาเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม
 • เจ็ดโมงกว่าๆ ถนนทุกสายในหมู่บ้านจะเต็มด้วยผู้คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งหญิงและชาย ต่างก็มุ่งไปยังสถานที่ละหมาด อาจเป็นมัสยิดหรือที่สนามแห่งใดแห่งหนึ่งตามที่กรรมการในหมู่บ้านกำหนด
 • ทำพิธีละหมาดอย่าง หลังละหมาดจะมีการจับมือ ในสลามสันติกัน และขออภัยกันและกันจากความผิดพลาดที่ได้พลาดพลั้งมาในปีที่ผ่านมา
 • มีการบริจาคแก่เด็กๆ และแก่องค์กร เท่าที่ทำได้
 • เสร็จแล้วมุ่งกลับไปบ้านหรือไปบ้านญาติ บ้านเพื่อน เพื่อเยี่ยมเยียนและกินอาหารที่อีกฝ่ายได้เตรียมไว้
 • อาหารหลักมีเป็นประเพณีที่มักจะทำคือ
  • ข้าวต้ม (กะตูปัต)
  • ขนมปัง(โรตี)
  • นาซิดาแฆ(ข้าวแกงชนิดหนึ่ง http://kanchanapisek.or.th/kp8/yla/yla501a.html)
  • ตาแป(ข้าวหมัก)
  • ขนมจีน
  • ข้าวมัน
  • ลูกกวาด ฯลฯ