แข็ง ทน อึด ตั้ง ด้วยพลังของหินแร่ภูเขาไฟ

มีเกษตรกรชาวไร่ชาวนาจำนวนมากที่ฟังรายการ “ลูกทุ่งเกษตรปลอดสารพิษ” จากทั่วทุกภูมิภาคและได้รับรู้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ พูมิชซัลเฟอร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากหินแร่ภูเขาไฟ ที่ผลิตโดยชมรมเกษตรปลอดสารพิษ เพื่อนำไปใช้ในการทำการเกษตรกรรมแบบปลอดภัยไร้สารพิษ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผนังเซลล์ของข้าวหรือพืชเกือบทุกชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลด ละ เลี่ยง เลิก การใช้สารพิษ ในการเกษตร อีกทั้งยังช่วยทำหน้าที่เป็นตู้เย็นให้แก่ต้นพืชคอยกักเก็บแร่ธาตุสารอาหารที่ถูกน้ำพัดพาหรือที่ได้จากการย่อยสลายจากจุลินทรีย์ในดินมิให้สูญเสียไปโดยง่าย พูมิชซัลเฟอร์ สามารถที่จะกักเก็บอาหารในดินทั้งในรูปที่เป็นประจุบวก Ca+ , Mg+ , Fe+ , Na+ , K + ฯลฯ และประจุลบ NO3- H2PO42- SO4- Cl - B4O72- และ MoO4- จึงทำให้พืชจะได้รับแร่ธาตุและสารอาหารอยู่เสมอ

จุดเด่นของ พูมิชซัลเฟอร์หรือหินแร่ภูเขาไฟ คือสามารถปลดปล่อยซิลิก้าที่ละลายน้ำได้ หรือซิลิก้าไร้ผลึกออกมาให้พืชได้ดูดกินกักเก็บโดยอาศัยน้ำเป็นตัวนำพาจากรากไปสู่ยอด เมื่อพืชระเหยน้ำออกแต่ซิลิก้ายังคงสะสมอยู่ที่ผนังเซลล์อยู่ในรูปของผลึกควอทช์ในพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และเป็นโอปอลในพืชใบเลี้ยงคู่ จึงทำให้ต้นพืชที่สะสมซิลิก้ามาเพียงพอจะมีลักษณะใบที่ แข็ง ตั้ง อึด ทน ต่อการเข้าทำลายของเพลี้ย หนอน แมลง รา ไร จึงเป็นคุณสมบัติพื้นฐานในการป้องกันรักษาในแนวทางที่ปลอดภัยไร้สารพิษทำได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะใช้ จุลินทรีย์ สารสกัดจากพืช หรือกลุ่มชีวภัณฑ์ต่างๆ เข้ามาดูแลแก้ไขที่ปลายก็สามารถที่จะปกป้องดูแลแก้ปัญหาได้ไม่ยาก เลียนแบบธรรมชาติอย่างเช่นไก่ชน ที่เป็นสายพันธุ์ที่ดุเดือดเลือดพล่านต้องจิกตีกันอยู่เสมอ หรือแม้แต่มนุษย์นำมาเลี้ยงก็ต้องหมั่นปล้ำหมั่นซ้อมอยู่บ่อยๆ (ถือเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่ง) จึงเป็นไก่สายพันธุ์ที่สามารถต้านทานต่อไวรัส H5N1 ได้เป็นอย่างดี

การใช้ พูมิชซัลเฟอร์ ในอัตรา 20 – 40 กิโลกรัมต่อไร่ จะช่วยทำให้ข้าวในแปลงนามีภูมิคุ้มกัน คล้ายๆการสร้างวัคซีนให้แก่ต้นข้าว จะช่วยลดการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในระยะยาว เพราะต้นข้าวจะต้านทานต่อโรคแมลงโดยอัตโนมัติและช่วยให้ใบข้าวตั้ง ชู ช่อ รอรับแสงได้ค่อนข้างมาก เหมือนต้นข้าวที่อยู่ริมนาจะได้รับแสงมากกว่าต้นข้าวกลางนา จึงทำให้ผลผลิตทั้งช่อ ทั้งรวง ใหญ่ โต อวบ อ้วนมากกว่าข้าวที่บีบตัวอัดแน่นกันอยู่ในแปลงนา สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2986-1680 -2

 

มนตรี  บุญจรัส

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ www.thaigreenagro.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หินแร่ภูเขาไฟ (Zeolite)ความเห็น (0)