"รู้ชอบ”คือประเด็น

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

....เหง้าบัวตัวอยู่ใต้..........ผิวนที
ยังชีพเฉกอินทรีย์.............รอบข้าง
แวดล้อมรอบชั่วดี.............มีหมด
ก่อเกิด “ตัวตน” สร้าง........"รู้ชอบ”คือประเด็น

....เป็นเด็กวงแวดล้อม........รอบตน
ผู้ใหญ่แบบอย่างดล...........เช่นนั้น
เมตตาจักส่งผล...............ปฏิบัติ
ปันแบ่งทุกชนชั้น..............มิช้าพ้นนที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 205 ปรัชญา Philosophyความเห็น (0)