พ่อที่ดีที่สุด

พ่อที่ดีที่สุด

 

                    มอบแด่ คุณพ่อถนอม สุขสุพันธ์

                    วัันนี้เป็นวันที่เขียนถึงพ่อ         พ่อผู้ก่อความหวังพลังสาม

                    พลังกาย พลังจิต พลังงาม       ทุกโมงยามทุกนาทีที่มีเรา

                    พลังกาย เป็นหนึ่งซึ่งสร้างลูก    พ่อผู้ปลูกพืชพันธุ์วรรณนาเถาว์

                    เพื่อลูกพ่อแข็งแรงพลังเยาว์     เนิ่นนานเนาว์รูปลักษณ์พักตร์ดูดี

                    พลังจิต เป็นมิตรกับคนทั่ว       รู้วางตัวรู้รักในศักดิ์ศรี

                    ด้วยเมตตา กรุณาและปราณี     ที่จะมีจิตอาสาประชาชน

                    พลังงาม ทรามวัยได้เสน่ห์       ลูกดูเท่ห์เป็นสุขทุกแห่งหน

                    เป็นที่พึ่งของคนที่ยากจน        คุณค่าคนมีเท่ากันทั้งจรรยา

                    รำลึกถึงพระคุณพ่อวันนี้         พ่อผู้ที่สร้างสรรค์หมั่นศึกษา

                    ขอท่านเป็นโพธิทองของศรัทธา ที่ลูกยามอบไว้ด้วยใจรัก 

                                                     ด้วยความเคารพรักอย่างสูงสุด

                                                     ลูกเจี๊ยบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน jeabjeabความเห็น (1)

-สวัสดีครับ

-ตามมาร่วมรำลึกถึงพระคุณพ่อครับ

-ขอบคุณครับ