งานช่างที่ไม่มีคนสนใจความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

...น่าสนใจงานที่ช่างทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ...

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

ช่างบางช่างทำเงินได้มากเลยครับ