ฝากกวดขันลูกผมด้วยนะ

ผู้ปกครอง : อาจารย์ช่วยกวดขันลูกผม/ดิฉันด้วยน

อาจารย์ : ยินดีครับ เป็นหน้าที่อยู่แล้ว ว่าแต่อยู่บ้าน นศ ทบทวน หรือศึกษาเพิ่มเติมไหมครับ

ผู้ปกครอง : ไม่เลยครับ อยากให้เค้าผ่อนคลาย ไม่อยากบังคับ ไม่อยากกดดัน กวดขันไปก็เท่านั้น เลยมาฝากอาจารย์นี่แหละ

อาจารย์ : ??????

การศึกษาไม่มีเพียงในห้องเรียนนะครับ นอกห้องเรียนก็คือการศึกษา และอาจล้ำค่ายิ่งกว่า

เพราะศึกษาด้วยประสบการณ์ของตนเอง ที่สำคัญคือแบบอย่างความประพฤติของผู้เรียน

 

ผมเชื่อว่า หาก นศ มีโมเดล หรือต้นแบบที่ดี ย่อมมีโอกาสที่จะเรียนรู้และดำเนินรอยตามแบบอย่างที่ดีได้

และจะวิเศษสุด หาก นศ ไม่มีโมเดลที่ดีให้ดู แต่สามารถใช้ความคิดที่เห็นถูกเห็นควร (สัมมาทิฐฐิ)

แล้ววิเคราะห์แยกแยะ สังเคราะห์สิ่งดีในสิ่งร้าย แล้วนำมาปรับปรุง ประยุกใช้เพื่อพัฒนาตนเองได้

และต้นแบบที่สำัญของ นศ สองอันดับแรกของมนุษย์เราคือ แม่และพ่อ 

ส่วนครูนั้นเป็นลำดับที่สาม

ขอให้โชคดี มีธรรมประจำใจครับทั้งผู้ปกครอง นักศึกษา และอาจารย์ทุกท่านครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Life & Learnความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์

เอามาฝากด้วย

http://www.gotoknow.org/posts/544963