๒๑๑. สิ่งที่ฉันได้จากการเป็นจิตอาสา

สิ่งที่ฉันได้จากการเป็นจิตอาสา

สิ่งที่ฉันได้จากการที่ตนเองเป็นจิตอาสา...

ฉันได้สร้างเครือข่ายให้กับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

...สายสนับสนุน...พวกฉันได้รวมกลุ่มกันใน FB...

พวกเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันในนั้น...

มีทั้งการเล่าบทเรียนชีวิต + ประสบการณ์ในการทำงาน...

พวกเรานำมาแชร์ให้กันฟัง...

เรียกว่า...ถอดบทเรียนที่แต่ละคนพบ มี โดยการ

เล่าสู่กันฟัง มีทั้งเรื่องการงาน เรื่องส่วนตัว...

ปัญหาต่าง ๆ มากมายที่พวกเราได้เจอมา...

เป็นชุมชนที่บ่งบอกถึง "ชีวิต" ของคนกลุ่มหนึ่ง

ที่ได้ทำงานให้กับ "ภาครัฐ" เช่นกัน...

เรียกว่า...การเป็นจิตอาสาครั้งนี้ ไม่เหนื่อยเปล่า?

พวกเราได้สร้างกลุ่มขึ้น เพื่อแชร์ประสบการณ์ในการทำงาน

ทั้งที่พบเจอในสิ่งที่ดีและไม่ดีในการทำงาน...

โดยเล่าสู่กันฟัง... เพื่อที่ทำให้รู้ว่า...ทุก ๆ คน ไม่ได้อยู่คนเดียว...

พวกเรายังมีเพื่อน มีกำลังใจให้กันและกัน...

ถึงแม้ฉันไม่ใช่ "ลูกหม้อ" ของ มรภ.

เพราะฉันสอบโอนมาเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว...

แต่ฉันก็สามารถนำพวกน้อง ๆ และพวกเพื่อน ๆ พี่ ๆ

ให้ประสบผลสำเร็จในการทำงานมาหลายเรื่อง...

และฉันก็คงทำต่อไป ตราบสิ้นลมหายใจ...

เพราะว่า "ฉันรับปากเบื้องบนมาแล้วว่า...

ฉันมาเป็นตัวแทนเพื่อที่จะมาทำงานให้"

...ปริศนาธรรมสำหรับตัวฉันเอง :):)

 

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ :)

บุษยมาศ  แสงเงิน

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

จิตอาสา ... เป็นความงดงามของจิตใจ ค่ะ .... ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ดร. PLe :)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับดอกไม้กำลังใจค่ะ :)

ชีวิตที่ผ่านพบ มีลบก็มีเพิ่ม ขอเพียงให้เหมือนเดิม กำลังใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ผอ.อัญชัญ :)