พ่อจ๋า..แม่จ๋า..

ชนะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     พ่อแม่ ผู้ปกครอง  ต้องให้ความสำคัญ ให้ความสนใจ และต้องร่วมเดินทางไปกับลูกในการวางแผนอาชีพ  ต้องวางแผนให้ถูกหลัก  วางแผนชีวิตให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว  ห้ามกระพริบตา  เราไม่ต้องการให้คนไทยเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนธรรมดาๆ  ไม่มีทักษะ  ไม่มีสมรรถนะ  และจะไม่มีประเทศไหนรับทำงานเลยก็ได้  ต้องถามลูกเรานะว่าจะเป็นลำดับที่เท่าไรในตลาดประชาคมอาเซียน  เพราะต่อไปประเทศในอาเซี่ยนก็จะเปรียบเสมือนจังหวัดหนึ่งเท่านั้นในการเปิดเสรี การค้า  การบริการ   ด้วยเหตุนี้เราต้องมีความสามารถในการปรับตัว  ความเร็วในการทำงาน  ความยืดหยุ่นในการทำงาน  มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสม่ำเสมอ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มี  สมรรถนะในการทำงาน

     ด้วยความรัก  ด้วยความห่วงใย  ต่อต้นกล้าของสังคมไทย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสำคัญหากเราคิดจะสร้างอาชีพ...ด้วยตัวเราเองความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

.... ขอบคุณค่ะ ท่านอาจารย์ .... การเลือกอาชีพ นั้นสำคัญ จริงๆ .... มันคือ ความสุข ในการทำงานนะคะ ... ควบคู่ไปกับ ... ความสุข + งาน + เงิน + ความยังยืนในชีวิต + ในครอบครัว นะคะ


แม่นแล้วคะ คุณแม่หนับหนุน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

Dr.Ple

คุณอัญชัญ

-สวัสดีครับ..

-ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงครับ..

-ขอบคุณครับ...