ความเห็น 2908413

พ่อจ๋า..แม่จ๋า..

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ..

-ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงครับ..

-ขอบคุณครับ...