ความเห็น 2907945

พ่อจ๋า..แม่จ๋า..

เขียนเมื่อ 

.... ขอบคุณค่ะ ท่านอาจารย์ .... การเลือกอาชีพ นั้นสำคัญ จริงๆ .... มันคือ ความสุข ในการทำงานนะคะ ... ควบคู่ไปกับ ... ความสุข + งาน + เงิน + ความยังยืนในชีวิต + ในครอบครัว นะคะ