JJ2013V11_8 คำคม ของปราชญ์ขงจื้อ เรื่อง ประชาชน กับ ผู้ปกครอง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประชาชน กับ ผู้ปกครอง

 เรียนรู้ จาก ปราชญ์ นามว่า "ขงจื้อ"

 สั้น และ ตรงประเด็น ในวันนี้ และ

 อีกไม่กี่วันนี้ ครับ

 

 ท่านขงจื้อได้กล่าวถึงหน้าที่ของรัฐไว้ในคัมภีร์ลุ่นยู้ (The Analects ) ว่า  รัฐมีหน้าที่ในการบริหารประเทศ ๓ ประการ คือ

 ๑.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

 ๒.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 ๓.สร้างความเชื่อมั่น หรือ ความไว้วางใจให้เกิดแก่ประชาชน

JJ2013

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ท่านขงจื้อ...สุดยอด...นะคะ ....ท่าน อาจารย์ สบายดี นะคะ


เขียนเมื่อ 

ชอบแนวคิดนี้ทั้ง 3 ข้อเลยครับอาจารย์หมอ JJ

.สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

๒.สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๓.สร้างความเชื่อมั่น หรือ ความไว้วางใจให้เกิดแก่ประชาชน

ขอบคุณมากๆครับ