Para- Archery World Championships 2013 Bangkok, Thailand : พิธีปิด – Farewell Party การปฏิบัติงานของ Liaison

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ยิ่งคณะผู้ที่ต้องดูแล ล้วนเป็นผู้บริหารและกรรมการฯ ชาวต่างชาติที่ดำรงตำแหน่งสำคัญสูงสุดของวงการกีฬายิงธนูโลก ยิ่งต้องทวีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

พิธีปิด :   วันที่ 7 พฤศจิกายน  2556 
ช่วงที่ 1 :Closing Ceremony ปิดฉากการแข่งขันฯในเวลา 16.00 น. หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการมอบเหรียญและของที่ระลึกแก่นักกีฬาที่ได้เหรียญทอง  เหรียญเงินและเหรียญทองแดง  จึงมีพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพฯในครั้งต่อไป  คือประเทศ Germany  และร้องเพลงชาติไทยเพื่อชักธงชาติลงจากยอดเสา   เป็นสัญลักษณ์ของพิธีปิดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ 

    

          

Mario Scarzella มอบธงให้ประเทศ Germany ในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป 

  
             หนึ่งในบรรยากาศของงานพิธีปิดการแข่งขัน ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน       

  
 

ช่วงที่ 2 :  Farewell Party  กำหนดเวลา 19.00 น.ในการเริ่มงานเลี้ยงสังสรรค์-อำลาเพื่อขอบคุณคณะฝ่ายดำเนินการแข่งขัน-นักกีฬา และอาสาสมัคร ทุกคน   ณ โรงแรม Town in Town Hotel    

กิจกรรมเสริมบรรยากาศ -สร้างความประทับใจ 
* จัดตั้งกล้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกให้กับทุกคน  

  

                                     ภาพประทับใจในงานสังสรรค์-อำลา 

  


* ชมภาพบรรยากาศตั้งแต่เดินทางมาถึง-ตลอดช่วงของการเข้าร่วมการแข่งขัน จาก VTR

   
                              หลากหลายบรรยากาศ -สื่อได้หลายหลากอารมณ์ฯ
              
  

* การบรรเลงดนตรี – เพลง ไพเราะ

* การแสดงนาฏศิลปไทยประยุกต์

   

* การแสดงความขอบคุณ  จากฝ่ายบริหารฯ และคณะดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ

   
Tom DIELEN, Secretary General of World Archery & Mario Scarzella, 1st Vice President of WA

   
                        คณะอาสาสมัครกับบรรยากาศสนุกสนาน 

    

   Mark & Kathy Miller แขกคนสำคัญอีกคู่หนึ่งจาก WA /  อีกหนึ่งคณะการทำงาน  

* การจัดเค้กฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับคณะฯ ที่เกิดในช่วง 25 ต.ค.- 7 พ.ย.ฯลฯ
                            (สนใจเชิญคลิกชมภาพและบรรยากาศจากวิดิโอด้านล่างค่ะ)
 

  

...ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  Para- Archery World Championships 2013 Bangkok, Thailand  ในครั้งนี้ อย่างน่าภาคภูมิใจ ...   

บทบาทงาน Liaison

การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬ่ายิงธนูคนพิการระดับนานาชาติครั้งนี้    จัดแบ่งคณะผู้รับผิดชอบงานออก เป็นหลายคณะ ฯ ในแต่ละคณะยังมีการจัดแบ่งเป็นฝ่ายๆ เพื่อประสิทธิผลในการดำเนินงานอย่างสูงสุด

ผู้เขียนอยู่ในส่วนของงาน Liaison ซึ่งแยกออกเป็น 2 กลุ่ม

1. กลุ่ม Liaison ดูแลนักกีฬา

2. กลุ่ม Liaison ดูแลคณะผู้บริหารและกรรมการฯ

... คณะฯของผู้เขียนฯ  ได้รับผิดชอบงานของกลุ่มLiaison ที่ 2 ดูแลคณะผู้บริหารและกรรมการฯ ชาวต่างชาติ รวมกว่า 55 ชีวิต

สืบสานความเป็นมา :  

ได้รับการติดต่อจากรุ่นพี่ที่รับผิดชอบงานกีฬาเกี่ยวกับคนพิการฯ ให้มาช่วยงาน  เนื่องจากผู้เขียนเป็นคนชอบงานจิตอาสาฯ และเป็นอาสาสมัครเอเอฟเอสที่ทุ่มเทกับงานอย่างจริงจังฯ ครั้งแรกคิดว่าแค่ 7 วัน เพราะการแข่งขันกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน  2556 และต้องการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ฯ ที่ดี จึงตัดสินใจรับงานอาสาฯ ครั้งนี้    

ภาระกิจอันหนักอึ้ง :
เข้าร่วมประชุม...รับฟังข้อมูล... ถึงกับหนักใจเพราะงานนี้ต้องปฏิบัติงานนานถึง 2 สัปดาห์  เป็นภาระกิจอันหนักอึ้งต้องให้ความใส่ใจมากๆ   นักเรียนหลายคน ถามว่าควรเตรียมตัวอย่างไร   ตอบไปว่าให้ฝึกภาษาสื่อสารให้คล่องๆและฝึกเอาใจใส่ผู้อื่นให้มาก  ยิ่งคณะผู้ที่ต้องดูแล ล้วนเป็นผู้บริหารและกรรมการฯ ชาวต่างชาติที่ดำรงตำแหน่งสำคัญสูงสุดของวงการกีฬายิงธนูโลก  ยิ่งต้องทวีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น

แนวทางการปฏิบัติงาน :

 1. เข้าร่วมการประชุมของฝ่ายฯ และคณะฯ เพื่อรับฟังภาระงานในภาพรวมและศึกษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติ 
 2. ศึกษา- ทำความเข้าใจลักษณะงาน  - วางแผนการดำเนินงานฯ
 3. จัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความพร้อมทั้งด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศที่ 2   สื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว    มีมนุษยสัมพันธ์-มีความคล่องตัว  มีจิตสาธารณะในการดูแล-ใส่ใจและมีความคิดสร้างสรรค์เชิงบวก รวมได้ 16 คน 
 4. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างใส่ใจ เพื่อชื่อเสียงของประเทศไทย

การดำเนินงาน:

 1. เปิดไลน์กลุ่มเพื่อเชื่อมต่อ-ส่งข่าวสารเป็นระยะๆ ประสาน-ช่วยเหลือ-แก้ปัญหาเฉพาะหน้า   
 2. จัดตารางการปฏิบัติงาน  โดยใส่ข้อมูลของผู้ที่จะต้องดูแล  เช่นรายชื่อ- ตำแหน่งเที่ยวบินมา-กลับ  กำหนดการในการปฏิบัติงาน พร้อมกำหนดคนรับผิดชอบ-ดูแล 
 3. จัดตารางรถไป-รับ-ส่ง  ตามกำหนดเวลาจากสนามบิน- โรงแรมที่พัก – สถานที่จัดกิจกรรมของแต่ละฝ่าย- แต่ละคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง – สนามราชมังคลากีฬาสถาน
  และสถานที่อื่นๆตามที่ร้องขอ 
 4. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง – อำนวยความสะดวก-ช่วยเหลือการดำเนินงานของกรรมการฯ  ตลอดระยะเวลาของการพำนัก-ปฏิบัติงานที่ประเทศไทย   
 5. ช่วยงานในส่วนของกองกลางฯ Local Office    
 6. ดูแลเรื่องอาหาร-เครื่องดื่มระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการสั่งจองภัตตาคาร- นัดหมาย-ประสานรถ-รับ-ส่งเป็นกรณีเฉพาะกิจ 
 7. ไปส่งคณะที่สนามบินกลับตามวัน-เวลาที่กำหนด

   
                แบ่งหน้าที่ - แบ่งงาน - แบ่งปันกันดูแล...อย่างทั่วถึง 

  
           รับหน้าที่งานดุแล...ผู้บริหารระดับสำคัญๆ ที่ต้องตามติดแบบห้ามกระพริบตา            

   
ภูมิใจที่ได้ดูแล Tom-Nathalie Dielen และคณะฯ / อำลากลับด้วยความรู้ดีๆ ที่มีต่อประเทศไทย
 

การทำงานร่วมกันเป็นทีม :

บทบาทของ Liaison มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลายคณะฯ-หลายฝ่าย  จึงมีการประสานการทำงานร่วมกันเป็นทีมฯ ด้วยความร่วมมือ-ร่วมใจ อย่างสมานสามัคคี   ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยกันมาก่อนก็ตาม  แต่ก็สามารถปรับตัวทำงานด้วยกันอย่างราบรื่น  ไม่เก็บประเด็นเล็ก-ประเด็นน้อยมาใส่ใจให้ขุ่นข้องหมองมัว  เพราะทุกคนอาสามาช่วยงานเพื่อชาติฯ  ***... งานจึงสำเร็จบรรลุผลเกินความตั้งใจ...ทุกประการ...***

 

  
     ประธานสมาพันธ์ฯยิงธนูโลกและคณะฯ เยี่ยมชมสนามฝึกซ้อมยิงธนู/ ห้องประชุมฯ     

   


ประสบการณ์อันทรงคุณค่า
:

แม้หลายคนในคณะฯ จะมีประสบการณ์ในการทำงานด้านจิตอาสามาหลายครั้ง-หลายโอกาส  แต่งานในบทบาทของLiaison ดูแลคณะผู้บริหารในระดับสูงและกรรมการฯ ระดับนานาชาติ ครั้งนี้เป็นเรื่องที่พิเศษจริงๆ  ทุกคนได้ศึกษา-เรียนรู้งานอย่างใส่ใจ  ทุ่มเทกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ นับว่าเป็นประสบการณ์อันทรงคุณค่ายิ่ง

 

       
         Great Experiences are really Worth more than Money !  


ขอขอบคุณจากใจ
:

* ขอขอบคุณ ผู้มีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานในครั้งนี้   โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายบริหาร- คุณครูโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม และผู้ปกครองฯ ที่ส่งเสริมโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้- ประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับเด็กๆ  

* ขอขอบคุณความร่วมมือ-ร่วมใจของคณะฯ และทีมงานทุกฝ่ายฯ ส่งผลให้งานสำเร็จด้วยดี

  
  

*ขอขอบคุณสัมพันธภาพที่ดี- น้ำใจอันท่วมท้น – ความรู้สึกดีๆที่แสนประทับใจของกลุ่ม Liaison
 
            
          
            

            *** … ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ …***


สนใจเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

กีฬายิงธนูโลก

World Archery Federation 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (4)

Rujira Kunsong
IP: xxx.52.106.237
เขียนเมื่อ 

Great job,Suporn! You are superwoman.

เขียนเมื่อ 

***... A lot of Great Experiences got from AFS Organization make me know how to manage and run my job SERVICE ! Thanks  So Much Na Kahhhh " K.Rujira Kunsong "  *** 

                                         Random animation - Queen of Archery (again ==) by LunarStarwhisper

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชม และประทับใจ...ในความรู้ความสามารถของคุณK.Pually...มากๆค่ะ...ขอบคุณที่ได้อธิบายรายละเอียด เป็นบันทึกที่ดีมีประโยชน์มากนะคะ

เขียนเมื่อ 

***... ขอขอบคุณ " ดร.พจนา  แย้มนัยนา"  มากมายจริงๆ ค่ะ  กล้ากล่าวได้ว่าตนเองไม่ใช่คนเก่ง...แต่มีความอดทนสูงค่อนข้างสูงค่ะ ...กล้ายอมรับในสิ่งที่ไม่รู้และพยายามศึกษาให้เข้าใจ  คาดหวังว่าอีกไม่นาน คนพิการฯ จะได้รับการใส่ใจและได้รับการสนับสนุนที่ดีจากสังคมไทย เพิ่มขึ้นนะคะ ...***


                                   Random animation - Queen of Archery (again ==) by LunarStarwhisper